Hopringtmote-BJernVerksamhetsgrupper som inte kan samlas under epidemin kan fortfarande hålla ihop med hjälp av tekniken. Det kan förstås göras på många sätt genom olika appar. Men också i sin enklaste form är telefonen mycket användbar.

Från radion kommer tipset att man kan ordna ett cirkulerande system där gruppens ledare först ringer upp en person från gruppen. Detta kan alltså göras under den tid då gruppen brukar samlas.

Gemenskapen får man genom att vardera delar med sig något ur sin vardag. Den uppringda personen ringer därefter vidare till nästa person i gruppen och så vidare. Den sista i kedjan kan ringa upp ledaren, om man så vill.

Den andliga biten fås genom att ledaren läser upp ett bibelord till den som hon eller han ringt upp, till exempel ur Dagens lösen eller ur sin bibel. Bibelstället ges sedan från person till person och var och en kan efteråt återkomma till bibelstället i lugn och ro.

Gåvan till SLEF kan betalas in på banken eller via MobilePay. För kontanter fungerar fortfarande sparbössor!

De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Apg 2:42

SLEF följer med utvecklingen av coronapandemin, följer myndigheternas anvisningar och fattar vid behov nya beslut om hur de ska implementeras i verksamheten.
SLEF:s ledningsgrupp har beslutit att SLEF:s verksamhet fortgår, men med särskild hänsyn till coronaläget.
Fortsättningsvis gäller de allmänna rekommendationerna om ansiktsmask, tillräckliga avstånd mellan deltagarna, god handhygien samt uppmaningen om att stanna hemma om man har några förkylningssymptom. Servering bör undvikas där coronaläget är sämre.

Fortsätt gärna alla goda vanor att regelbundet understöda SLEF:s verksamhet! Här finns kontouppgifter!

Allmänna kom-i-håg

– Det är arrangörens ansvar att se till att det finns förutsättningar att hålla avstånd och hygien. Sedan är det vars och ens ansvar att följa de anvisningar som finns.

– Om formuleringen är att man med över tio personer inomhus måste hålla säkerhetsavstånd och upprätthålla hygien – innebär det att fler än tio personer får samlas. Det betyder inte att högst tio personer får samlas.

– Hänsyn bör också tas till de utrymmen som man samlas i och till evenemangets art.

– Om man samlas i andras utrymmen följer man de regler som finns för utrymme tifråga.

Följande direktiv bygger på de anvisningar som SLEF:s avdelning i Vasa utarbetat. De kan givetvis användas på annat håll.

– Arrangören tillhandahåller munskydd och desinfektionsmedel och uppmuntrar till tillräckliga avstånd.

– Där det går fortsätter man med streamingverksamhet.

– Mötesledaren påminner om att man inte står inomhus och diskuterar efter mötena.

– Musikprogram ordnas i första hand med smågrupper och med färre allsånger.

– Barnverksamheten ordnas i grupper om högst 10 barn.

– Munskydd rekommenderas för 12-åringar och uppåt.

– Ingen servering ordnas inomhus.

Vi får fortsätta att förtrösta på Guds beskydd och trofasthet och att visa varandra omsorg. I Psaltarpsalmen 91 läser vi: Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."

Arsfesten-2019-Misjonikoor

Under vårvintern sänds åtta tv-program från SLEF:s årsfest som hölls den 27–30 juni 2019 i Kristinestad. Programmen sänds söndagar kl. 16–17 i Kristinestads TV (Sideby–Vasa) och söndagar kl. 18–19 i JTVP (Jakobstadstrakten). Dessutom kan programmen streamas via Malax TV:s videoarkiv.

SLEF-logo-RGB-0Vid Lutherska Evangeliföreningens i Finland årsmöte den 6 juli 1922 fattades beslut om en delning av föreningen på språklig grund. Den gamla föreningen fortsatte som en enspråkigt finsk förening och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) grundades för att betjäna den svenskspråkiga befolkningen i vårt land. Detta betyder att SLEF fyller 100 år sommaren 2022.

Inför 100-årsjubileet önskar vi undertecknade samla in uppgifter rörande den roll som SLEF i egenskap av kristen organisation har spelat hos dem som i olika sammanhang har kommit i kontakt med föreningen. Detta gäller inte minst dess medlemmar, vänner och sympatisörer. Av den anledningen har föreliggande frågelista utarbetats. Via den hoppas vi att få vetskap om vilken betydelse föreningen har tillmätts och tillmäts av enskilda personer på det arbetsfält där föreningen har varit och är verksam. Tyngdpunkten i frågelistan ligger på frågor som har med delaktighet, engagemang och identitet att göra. Genom de svar som ges på frågorna hoppas vi kunna samla in berättelser om sådana erfarenheter och minnen som informanterna har betraktat som viktiga i sina kontakter med föreningen.

Läs mer ...

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 17.1.2020 i Vasa.

Läs mer ...

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 23.11.2019 i Åbo.

Läs mer ...

Samburu-Dedication-Arrival-2019.12.14-BJernI Samburu, Kenya, hölls en stor fest den 14 december då Nya testamentet på samburuspråket gavs ut. Festen hölls på stadion i Maralal och samlade 2500 personer. Gäster från olika delar av Kenya deltog, liksom gäster från USA och Finland. Nya testamentet gavs ut både i tryckt version och i audioformat. Det är fråga om den första bibelöversättningen inom samburufolkstammen någonsin. Också den första ordboken på samburu–engelska gavs ut.

Utgivningsfesten inleddes med en procession där samburuer och gäster tågade genom stan. Under festen på stadion hölls tal, körer uppträdde och det dansades äkta samburudans i flera omgångar.

Nya testamentena bars in i lådor av en kortege med åsnor. Utgivningen präglades av en genuin glädje över att samburufolket äntligen får Guds ord på sitt eget språk. Till sist köade folk för att få sitt första Nya testamente. Upplagan på totalt 5000 exemplar blev snabbt slutsåld redan under festligheterna. En ny upplaga kommer att tas.

Se mera här!

Samburu-Dedication-asnor-2019.12.14-BJern

Klippan-personal-2019.11.25-AHMåndagen den 25 november 2019 levererades den nya personalbostaden till lägerområdet Klippan. Efter detta kopplades bergvärme in i huset och ytmaterial och lister monterades invändigt. I övre våningen kommer ännu ett badrum att inredas samt golv och innertak kläs med ytmaterial. På utsidan blir det bland annat att under våren bygga terass med tak samt trappor.

Gloria-18.04.01-DavidS-6

Musikmässan GLORIA är gjord i mitten av 1990-talet för kören Oslo Gospel Choir. Musiken är komponerad av Tore W Aas, medan texten är skriven av Hans-Olav Mørk och Tore W Aas.

GLORIA-mässan framfördes påskdagskvällen 1.4.2018 i Trefaldighetskyrkan i Vasa av solister, ett sexmannaband och en 80-personers kör bestående av körerna Evangelicum och EvangeliVox samt ett antal projektsångare. Dirigent var Mikaela Malmsten-Ahlsved och kapellmästare Niklas Lindvik.

Framförandet 1.4.2018 filmades av Camilla Andersson och kan nu ses på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=WCKdB3pQ8xM

Det-heliga-hjartats-kapell

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF) återupptar firandet av svenskspråkiga gudstjänster i Helsingfors.

Traditionen går så långt tillbaka som slutet av 1800-talet, då såväl svensk- som finskspråkiga gudstjänster och andra samlingar började hållas i det bönehus vid Fredriksgatan 42 som efter år 1930 började benämnas Lutherkyrkan. Från år 1905 hölls motsvarande verksamhet parallellt även i Åggelby och från år 1906 i Berghäll. Gudstjänstverksamheten i Lutherkyrkan pågick fram till 1980-talet då fastigheten såldes. År 2016 återinvigdes Lutherkyrkan för gudstjänstbruk och där ordnas nu regelbunden verksamhet främst på finska och engelska.

Den 10 september 2017 kl. 15.00 återupptar SLEF sin långa tradition av gudstjänster på svenska i Helsingfors med firandet av högmässa i Det heliga hjärtats kapell vid Kristinegatan 1 i Berghäll. Kapellet ägs av Finska Lutherska Evangeliföreningen (Sley). Vid denna första högmässa predikar föreningens ordförande Ingvar Dahlbacka medan hemlandsledare Albert Häggblom är liturg. Som kantor fungerar musiksekreterare Niklas Lindvik och med sång medverkar kören EvangeliVox. Under predikan hålls söndagsskola för barnen.

Mässorna ordnas därefter varannan söndag på samma plats och vid samma tidpunkt 24.9, 8.10, 22.10, 19.11, 3.12 och 17.12. Undantaget är söndagen 5.11 kl. 13.00 då en tvåspråkig reformationsfest och högmässa hålls i Lutherkyrkan på Fredriksgatan 42 tillsammans med Sley.

Kontaktperson:
Hemlandsledare Albert Häggblom
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn 050 537 5790