Stenlund-Goran-14.09.18-1Göran Stenlund, kyrkomötesombud för Borgå stift
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil:  +358 50 349 3521

Första veckan i november var Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkomöte samlat till sin sista session under den pågående fyraåriga mandatperioden. Borgå stifts ombud i kyrkomötet utgörs av biskopen, två präster, ett lekmannaombud från Åland och tre övriga lekmannaombud.

Ett av de viktigaste besluten under veckan var godkännandet av ett tilläggshäfte till den finska och ett tilläggshäfte till den svenska psalmboken. Tilläggshäftena, som inte ersätter psalmböckerna utan utgör ett komplement till dem, kommer troligen att tas i bruk vid advent 2016.

Bland de 147 psalmerna i det svenska tilläggshäftet finns många pärlor, där ett gott textinnehåll fått en poetisk utformning och en vacker melodi. Men häftet innehåller också en hel del sånger med tunn teologi. Eftersom tilläggshäftet också fungerar som ett slags provhäfte inför en framtida psalmboksrevision, har man velat testa olika sorts material och i vissa fall tangerat gränserna för vad som kan betraktas som en psalm. Framtiden får utvisa vilka av tilläggshäftets psalmer som församlingarna tar till sig och vilka som i praktiken blir osjungna.

Under sessionens sista dag godkände kyrkomötet Allmänna utskottets betänkande om följderna för kyrkan av den kommande lagen om könsneutrala äktenskap. Betänkandet konstaterar att kyrkans syn på äktenskapet, som har fastslagits i ett tiotal olika dokument, är klar och entydig: Äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Om och när den nya äktenskapslagen träder i kraft, ändras inte praxisen för kyrklig vigsel. En präst bibehåller sin rätt att viga i enlighet med bestämmelserna i den nuvarande kyrkohandboken, men får ingen rätt att viga personer av samma kön.

Koskenniemi-Erkki-14.05.09-GoranS-3Teol.dr Erkki KoskenniemiTeol.dr Erkki Koskenniemi, bibellärare i finska evangeliföreningen Sley och kyrkomötesombud för Åbo ärkestift, har i sin blogg på Sleys webbplats sley.fi kommenterat kyrkomötets gångna fyraårsperiod:

"Särskilt mycket blir inte kvar i historieböckerna från den här fyraårsperioden. Ändå har det inte varit ett dåligt kyrkomöte. Ju längre fyraårsperioden pågick, desto mera kraft tycktes kyrkomötet söka i traditionell kristen tro. Och så fanns där en kvalificerad minoritet som kunde förhindra obibliska reformer.

Under mandatperioden har 200 000 personer skrivit ut sig ur kyrkan, alltså ungefär lika många människor som i Åbo eller Tammerfors. Det pågår en stor omvälvning, vars verkningar vi ännu inte ser. För ett tiotal år sedan hörde 83 % av finländarna till kyrkan, nu omkring 73 %. Bakom dessa siffror finns en halv miljon företrädesvis unga människor, som alla är älskade av Gud och friköpta av Kristus.
- - -
Polariseringen i kyrkomötet har mildrats en aning, men den negativa utveckling som pågått i tiotals år kan inte vändas av kyrkomötet utan framför allt av biskoparna. Det är ett faktum att teologie magistrar med klassisk ämbetssyn inte får prästvigning annat än i undantagsfall. Och när tjänster i församlingarna ska besättas, placeras präster i Sleys tjänst inte ens i förslagsrum. Under det senaste året har många bibeltrogna lutherska präster gått i pension från sina församlingstjänster, och somliga har rentav förlorat sina prästrättigheter.

Men trots allt finns det i luften en ny vilja att bygga broar. De gångna fyra åren har gjort det klart för mig att det finns en betydligt större vilja att söka en gemensam väg framåt än jag hade väntat mig. Mitt i den brytningstid som pågår förstår många av kyrkans ledare att de nu lotsar en fattigare kyrka än förr mot stora svårigheter. I den situationen kan också väckelserörelsernas hjälp duga, om vi bara har något att ge. En rörelse som enbart har fastnat i sina egna traditioner har inte mycket att komma med. Det har däremot en rörelse som är rotad i Guds ord och frimodigt ser framåt. Vi har orsak att se oss i spegeln oftare än en gång vart fjärde år.

Det nya kyrkomötet väljs i februari. Ännu är det inte tid att ge upp!"