Kyrkomotet-20.11.04-GoranS-6

Göran Stenlund, kyrkomötesombud för Borgå stift

Kyrkomötet i Åbo fick 4.11.2020 besök av vårt lands kyrkominister Annika Saarikko, för första gången i digital form. De traditionella ministerbesöken är ett uttryck för hur betydelsefulla en folkkyrkas kontakter till statsmakten är. Ännu viktigare är dock relationen till herrarnas Herre och kungarnas Kung.