Stenlund-Goran-11.09.13-0Göran Stenlund, kyrkomötesdelegat för Borgå stift
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil:  +358 50 349 3521

Kyrkomötets handboksutskott var samlat till ett två dagars seminarium i Helsingfors i slutet av augusti. I seminariet deltog också några representanter för konstitutionsutskottet och för de två arbetsgrupper som under tre års tid har arbetat fram förslag till ett finskt och ett svenskt psalmbokstillägg. I maj 2015 kommer förslagen till psalmbokstillägg upp till behandling i kyrkomötet.

Vid seminariet presenterades och sjöngs ett antal sånger som har övervägts som tänkbara nya psalmer. Det var särskilt några rader i en av sångerna som grep mig. Sångens norska originaltext är skriven av Eyvind Skeie, och den svenska översättningen är gjord av Ull-Britt Gustafsson-Pensar.

Sångens sex verser beskriver hur kristna i olika länder samlas i Guds hus på söndagen, för att glädjas över att Jesus Kristus är uppstånden och för att med jubel sjunga hans lov.

Men tre av verserna påminner också om att inte alla kristna kan delta i lovsången. Och det har ingenting med rösten eller gehöret att göra. Orsaken är att många kristna förföljs för sin tro, ibland ända till döds.

Idag tänker vi på Syrien, Irak och andra länder, där våra kristna bröder och systrar har det särskilt svårt och kanske inte orkar sjunga någon lovsång. Sjung för dem som inte kan! Sjung för dem som under korset vacklar fram i fjärran land!

Kristna syskons tårar blandas
in i kyrkans segersång.
Låt vår bön för dem som plågas
följa solen på dess gång,
nå dem som sin kristna tro
har betalat med sitt blod.

Gud, som rättslösa försvarar,
Kristus, segerherre stor,
Ande, du som tänder flamman,
var hos alla dem som tror.
Du som ser och känner allt,
låt oss vara jordens salt.

Kristna, sjung i morgonljuset,
sjung för dem som inte kan,
sjung för dem som under korset
vacklar fram i fjärran land.
Tala, sjung om sant och rätt,
sjung tills de och vi är ett.

(Förslagen till ett finskt och ett svenskt psalmbokstillägg är ännu inte offentliga. Dessa verser har återgetts med särskilt tillstånd.)

Hfors-Johann-14.08.25-6