Jern-Brita-10.07.05bBrita Jern, missionsledare
E-post:  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mobil:  +358 50 541 4741

Idag utgör så kallade sociala medier vanliga plattformar för folk världen över. Det finns olika forum, men alla fungerar ungefär på samma sätt. Sedan man registrerat sig som medlem, är det bara att skapa sin egen profil och börja aktivera sig.

Med hjälp av speciella funktioner ökas ytterligare aktiviteten på forumet ifråga. Två av dessa funktioner är att följa respektive att dela.

Att följa och att dela är väsentliga funktioner också i en kristens liv. Jesus var först både med att följa och att dela. Det första som Jesus sade till sina apostlar var ”Följ mig!”. Med de orden kallade han sina tolv apostlar. Dessa följde honom sedan i drygt tre år. Efter de åren gav han dem uppdraget att dela budskapet till alla andra.

På sociala medier kan man själv följa andra, men också i sin tur följas av andra. Jesus har kallat oss till sina lärjungar, till att följa honom. Han fick många följare redan under sin tid på jorden, och sedan dess har han fått många nya följare. Men följer Jesus själv också någon?

Jesus följde sin Far i himlen i allt. Med det står eller faller egentligen allt i Guds rike. Att Jesus fullgjorde Guds vilja var förutsättningen för att Guds plan för att rädda mänskligheten skulle lyckas.

Jesus var ingen självutnämnd profet, han var sänd av Gud den allsmäktige, av själva himlens och jordens Skapare. Det som Jesus gjorde och sade hade han fått av Gud.

Under sin tid på jorden undervisade Jesus sina följare om Guds rike. Han lät dem se och bevittna händelser som hörde hemma i Guds rike, händelser som var beredda av hans Far i himlen.

Jesus kallade sedan sina lärjungar att bli hans vittnen. I judendomen var traditionsförmedlingen mycket noggrann. Från far till son, under generationer, hade skrifterna memorerats. Jesu uppmaning att vittna om honom ska ses mot den bakgrunden. Detsamma som Jesus hade lärt sina lärjungar, skulle de ge vidare. De skulle berätta vad de hade sett och hört.

På så sätt fördes evangeliet, det glada budskapet, ogrumlat vidare till resten av världen. Genom budbärare som var trogna Jesu budskap, fördes det vidare till generation efter generation. Och budbärarnas vittnesmål stämde överens med budskapets källa, som var Gud själv.

Också som Jesu följare idag är det av största vikt att vi håller oss till hans ord. Det är bara Guds ord som har kraft med sig, bara Guds ord som är sanning, och det är bara det glada budskapet om Jesus som frälser var och en som tror.

På sociala medier kan man dela det som man ser och hör. Något som berättas i ord eller bild kan man dela vidare till andra, till exempel till sina vänner på samma forum.

Är det inte just detta som vi ska göra med evangeliet om Jesus Kristus? Uppdraget som de första lärjungarna fick av Jesus var att gå ut till alla folk, döpa dem och lära dem att hålla fast vid allt det som Jesus hade befallt. Jesus uppmanade sina lärjungar att dela, långt innan Facebook eller Twitter såg dagens ljus.

Jesu uppdrag gäller till tidens slut. Vi får därför utnyttja varje tillfälle till att sprida Kristi evangelium. Där vi finns, där vi verkar, där vi rör oss, inte minst på sociala medier, får vi flitigt dela med oss av Guds ord. Att dela Guds rike och hans rättfärdighet med våra medmänniskor, är det viktigaste vi kan dela med dem.

Att följa Jesus är att hålla fast vid hans ord. Att dela i Guds rike innebär att oförvanskat ge Guds ord vidare till andra, här hemma eller i främmande länder. Låt oss hjälpas åt i den uppgiften!