Kyrkomotet-20.11.04-GoranS-6

Göran Stenlund, kyrkomötesombud för Borgå stift

Kyrkomötet i Åbo fick 4.11.2020 besök av vårt lands kyrkominister Annika Saarikko, för första gången i digital form. De traditionella ministerbesöken är ett uttryck för hur betydelsefulla en folkkyrkas kontakter till statsmakten är. Ännu viktigare är dock relationen till herrarnas Herre och kungarnas Kung.

Lagbok-klubba-6

Göran Stenlund, kyrkomötesombud för Borgå stift

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) beslöt 18.9.2020 att domkapitlet i Uleåborgs stift hade rätt att år 2017 ge en varning åt en präst som vigt ett samkönat par. Beslutet publicerades som ett så kallat årsboksbeslut. Ett årsboksbeslut är ett prejudikat som styr rättspraxis i andra motsvarande fall eller som är allmänt betydande.

Läs mer ...

Kyrkomotet-20.08.10-GoranS-6

Göran Stenlund, kyrkomötesombud för Borgå stift

Det kyrkomöte som valts för perioden 1.5.2020–30.4.2024 är samlat i Åbo. Vårsessionen, som normalt brukar hållas i maj, sköts denna gång fram till augusti på grund av coronapandemin. Kyrkomötesveckan inleddes traditionellt i domkyrkan, men det som nu är annorlunda är att alla ska bära ansiktsmask i plenum och vid utskottsmötena – dock inte vid måltiderna.

Läs mer ...

Kyrkomotet-17.11.08-GoranS-3Göran Stenlund, kyrkomötesombud för Borgå stift

Måndagen den 6 november samlades Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkomöte till 2017 års höstsession i Åbo. Det ärende som väckte mest debatt under kyrkomötesveckan var frågan om huruvida kyrkan ska avstå från sin vigselrätt eller inte. En utredning av frågan har på biskopsmötets begäran gjorts av professor emerita Eila Helander. Eftersom hon i sin utredning också berör den bakomliggande frågan, nämligen om också samkönade par ska kunna få kyrklig vigsel, kom debatten ohjälpligt att tangera också den frågan. Beslut i ärendet kommer troligen att fattas i maj 2018 efter att konstitutionsutskottet avgett sitt betänkande.

Ett av anförandena i debatten hölls av Borgå stifts ombud Göran Stenlund, vars anförande återges i sin helhet här nedan.

Läs mer ...

Solnedgang-Kenya-IngridJ-6

Ingrid Jern, missionär, Kenya

Denna text är ett inlägg som jag skrev som gästbloggare på resebyrån Topp Afrika. Följ med på en resa i kontrasternas land!

Jern-Ingrid-12.05.25Att bo i Kenya är att fascineras över hur vackert det är.  Varma solnedgångar som är över på en halvtimme. Det friska höglandet som breder ut sig med gröna tefält så långt ögat når. Regnskogens syrehöga lugn. Hundraåriga träd som inger respekt och vördnad. Öppna savanner med vilda djur, en natt i tält där du hör flodhästar beta utanför​ och lejonen ryta någonstans i den afrikanska natten. Röda jordvägar där kvinnor går ståtligt med dagens marknadsfynd i en korg på huvudet. Kustens sköna tempo med långa ​vita sandstränder, där du går iklädd en kanga hela dagen. Mellan doppen i oceanen köper du sagolikt god italiensk glass i närmsta gelateria (ett arv från de många inflyttade italienare som fortfarande bor kvar här).

Läs mer ...

Kyrkomotet-16.05.11-GoranS-2Göran Stenlund, kyrkomötesombud för Borgå stift

Tisdagen den 2 maj samlades Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkomöte till 2017 års vårsession. Redan den första dagen inleddes behandlingen av ett ombudsinitiativ som syftar till att utvidga kyrkans äktenskapssyn, så att också samkönade par skulle kunna få kyrklig vigsel.

Ett av de första anförandena i remissdebatten hölls av Borgå stifts ombud Göran Stenlund, vars anförande återges i sin helhet här nedan.

Läs mer ...

Eva Gädda, missionär, Samburu, Kenya

Samburu-barnlager-16.04.21-EGaddaBible Camp 21.4.2016
Vid den här tidpunkten ifjol hade vi besök av praktikanter från Finland. De var med och ordnade ett bibelläger för barn vid den lutherska kyrkan. Det var fina dagar, intensiva dagar med mycket skoj. Under det lägret fanns en ung samburuman med som hjälpledare, han fick se hur ett barnläger kan gå till och vad det kan innehålla.

Jag ville gärna ordna ett liknande läger i år också. Barnen här har skollov hela april så tidpunkten är bra. Då har de möjlighet att delta på vardagar. I år hade vi inga praktikanter, däremot har församlingen en handfull unga vuxna, bland annat hjälpledare från fjol, som kanske kunde involveras?

Läs mer ...

Stenlund-Goran-14.09.18-1

Göran Stenlund, kyrkomötesombud för Borgå stift

Första veckan i november var Finlands evangelisk-lutherska kyrkas kyrkomöte samlat till sin sista session under den pågående fyraåriga mandatperioden. Borgå stifts ombud i kyrkomötet utgörs av biskopen, två präster, ett lekmannaombud från Åland och tre övriga lekmannaombud.

Läs mer ...

Dammigt-NT-BJernVad månne din Bibel skulle skriva om den förde dagbok? Skulle det bli något som liknade det här? Det är en kvinnlig församlingsmedlems Bibel, som skrivit följande dagbok.

15 januari – Har legat stilla en hel vecka. De första kvällarna på året läste min ägare mig regelbundet. Nu har hon bestämt glömt mig.

Läs mer ...

Peshtera-bygata-2015.02.24-TSandellTorsten Sandell, Främre Asien

En regnig dag i februari besökte jag byn Krushevo i Bulgarien. Det är inte en by turister besöker, för det finns ingen orsak till det. Platsen är som San Boronbon i Evert Taubes sång, en by förutan gata.

I byn bor en del av Bulgariens turkiska minoritetsbefolkning. Det är synnerligen fattigt och väldigt många är arbetslösa.

Läs mer ...