SLEF publicerar vanligen ett par gånger i året ett så kallat terminshäfte där verksamheten på central och regional nivå presenteras.

Under coronapandemin har SLEF valt att inte ge ut något terminshäfte utan hänvisar till annonseringen i SLEF-kalendern som hittas http://www.slef.fi/aktuellt/kalendern, annonseringen på SLEF:s webbplats, i separata folders och annan aktuell annonsering.