Bibelsits-Ytteresse-12.11.09b-Kristian-Nyman

Svenska Lutherska Evangeliföreningen vill
• föra ut det glada budskapet om Jesus Kristus till alla människor,
• fördjupa kunskaperna i Bibeln som Guds ord,
• erbjuda ett andligt hem och en gemenskap att växa i som kristen.

Som ett led i detta arbete uppmuntrar SLEF till att delta i en verksamhet som kallas bibelsitsar.

”Bibeln fortsätter att vara den genom tiderna absolut mest lästa boken. Den ger mig och många andra tro, hopp och kärlek, samt kraft att möta vardagens utmaningar. Personligen fasci­neras jag över hur bibelordet plötsligt kan bli levande, till exempel under samtal med andra människor. Denna sida presenterar ett lättanvänt bibelgrupps­koncept, som ger dig goda möjligheter att tillsammans i en liten gemenskap få bli välsignad av bibel­ordets livgivande kraft.”

Haggblom-Albert-12.04.21Albert Häggblom
hemlandsledare, SLEF

 
• Vill du starta en bibelsits? ›
• Material för "Möten med Jesus" ›
• Material för Markusevangeliet ›
• Material för Johannesevangeliet ›
• Övrigt material ›

Vilken är utgångspunkten?

 • Jesus säger: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt 28:18–20)
 • Jesus säger: ”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20


Vad är en bibelsits?

 1. Ett redskap för evangelisation, lätt att bjuda in människor till
 2. Ett lättillgängligt material som är enkelt att använda
 3. Aha-upplevelserna som uppstår ger kunskap som består
 4. Möten med Jesus i bibelordet
 5. En kristen gemenskap öppen för alla
 6. Förnyelse och inspiration i bibelläsningen

 

Bibel-002För vem passar en bibelsits?

 • Alla i åldern 13–99 år
 • Alla som är nyfikna på Bibeln
 • Alla som vill lära sig mer om Bibeln

 

 

Hur fungerar en bibelsits?

 • Vidjeskog-Lucas-09-Isak-EngstromLämplig gruppstorlek är 3–8 personer. När gruppen vuxit sig stor, kan den delas i två.
 • Samlingsplatsen kan vara ett hem, en möteslokal eller någon annan bra plats.
 • Vid varje bibelsits studeras en bibeltext utgående från det färdiga frågematerialet.
 • Samtalet kring bibeltexten är tänkt att räcka en timme, med avslutande bönestund omkring 1 h 15 min.
 • Gruppen kommer själv överens om hur ofta den samlas. Materialet kan också prövas vid enstaka tillfällen.

 

Vad är målsättningen?

 • Att tron på Jesus föds/stärks och kunskapen om bibelordet växer.
 • Att allt flera människor kommer med i bibelgrupper och annan kristen verksamhet.
 • Att fostra nya ansvarstagare och ledare i kristet arbete.