Alpblommor-06.07.20b-GoranSEn del av serien Markusevangeliet.
(Hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com.)

Inledning: Johannes Döparen klädde sig på samma sätt som profeten Elia i Gamla Testamentet (vers 6, jämför 2 Kungaboken 1:8). Gräshoppor och vildhonung var vanlig föda i öknen. Att knyta upp en annan människas sandalremmar var en uppgift som tillföll den allra billigaste slaven.

 1. Vad tror ni att den människa lärt sig som tillbringat hela sin ungdom ensam i ödemarken? (Försök föreställa er Johannes vardag i öknen.)

  • Johannes hade nu hunnit bli 30 år. Varför strävade han inte efter sådant som män i den åldern vanligen strävar efter?

  • Varför verkade inte Johannes i huvudstaden Jerusalem?

  • Vilken var hemligheten bakom den popularitet som Johannes fick hos folket?

 2. Ge olika förslag på orsaken till att människorna ville bli döpta av Johannes (vers 4–5)?

  • Varför måste människorna bekänna sina synder offentligt innan Johannes gick med på att döpa dem (vers 5)?

  • På vilket sätt förberedde Johannes verksamhet vägen för Jesus (vers 2–4)? (Varför var Johannes verksamhet nödvändig innan Jesus började sin offentliga verksamhet?)

 3. Hur kan vi röja vägen för Jesus i våra hjärtan (vers 3)?

  • Hur kan jag vara en vägröjare för andra (t.ex. för min familj)?

 4. Varför blev inte Johannes högfärdig över den popularitet han rönte?

  • Varför ansåg sig Johannes inte ens vara värd att knyta upp sandalremmarna hos den blivande Messias?

 5. Vilken är skillnaden mellan Johannes-dopet och Jesus-dopet (det kristna dopet)? (Vad betyder det att Jesus döper sina efterföljare i helig Ande, vers 8)?

  • Av vilka orsaker kan man enligt vår text inte anse en odöpt människa vara kristen?

 6. Varför ville Jesus bli döpt med bättringens dop, fastän han inte behövde göra bättring för någon synd?

 7. I vilken form var den treenige Guden närvarande då Jesus döptes?

  • Varför ville Gud Fadern direkt från himlen bekänna sin kärlek till sin Son, just då han döptes (vers 11)?

 8. Tror du att Gud Fadern just nu kan säga det som står i vers 11 om dig? Varför ja/nej?

Glädjebudskap: Orden i vers 11 påminner om de ord som Gud sade till Abraham: “Tag din ende son som du älskar, Isak /.../ och offra honom som brännoffer på ett berg.” (1 Mosebok 22:2). Jesu dop var hans första steg på korsets väg.