Apg 12

Inledning: Nu börjar det sista kapitlet som berättar om Petrus verksamhet. Det var år 42 e.Kr., dvs. drygt tio år efter Stefanus martyrdöd, som Jakob, Sebedeus son, dog martyrdöden. Jakob var den andra av "åskans söner" och han hade tillsammans med Petrus och sin bror Johannes hört till gruppen av de närmaste männen kring Jesus. Jesus hade förutsagt att Sebedeus söner skulle få dricka samma bägare som han själv drack ur (Mark 10:39).

Herodes Agrippa I verkade som romersk vasallkonung ända till år 44 e.Kr. Han var Herodes den Stores sonson och härskade över ett ungefär lika stort område som sin farfar. Herodes Agrippa I var ganska populär bland judarna och förföljelsen av apostlarna bara ökade hans popularitet. (Herodes den Store hade ordnat med blodbadet av pojkarna i Betlehem. Herodes Antipas, farbror till Agrippa i vår text, hade låtit halshugga Johannes Döparen och hånat Jesus före korsfästelsen.)

Det var kring påsk som Petrus arresterades, på liknande sätt som när Jesus dog. Detta var tredje gången som Petrus arresterades. Det berättas om de tidigare gångerna i 4:1–3, 18–21 och 5:17–20. Den Jakob som nämns i vers 17 är Jesu bror.

Frågorna: 12:1–19
1. Varför räddade Gud inte Jakob från martyrdöden? Fundera på olika orsaker (1–2).

 • Hur tror ni att församlingen i Jerusalem förhöll sig till att en av apostlarna hade mördats och att församlingens ledare satt i fängelse (1–5)?
 • Varför beslöt Herodes Agrippa att ställa Petrus inför folket och inte inför domaren (4)?

2. Varför bevakades Petrus så noggrant? Fundera på olika orsaker (6).

 • Vilka olika faktorer gjorde Petrus situation så omöjlig ur mänsklig synvinkel?

3. Vad säger det oss om Petrus, att han kunde sova i ett sådant läge, kedjad som han var och i väntan på en våldsam död (6)?

 • Varför hade Petrus inte på liknande sätt kunnat vara lugn inför farosituationen den natt då han förrådde Jesus?

4. Jesus sov inte den natten i Getsemane, vilket Petrus gjorde nu, utan vakade i stor nöd och fruktan. Vad fruktade Jesus som Petrus inte behövde vara rädd för nu?

5. På vilket sätt befriade ängeln Petrus (7–10)?

 • Vad är det som är så märkligt med Petrus handlande i denna situation?
 • Vad betyder Petrus ord i vers 11?

6. Vilka slutsatser kan vi dra utifrån vers 12 angående församlingen i Jerusalem och Markus familj?

 • Fundera över händelsen utifrån tjänsteflickan Rodes synvinkel, hur upplevde hon situationen (13–16)?
 • Trodde församlingen under sitt bönemöte på ett bönesvar eller trodde de inte? Motivera svaret (12b och 15).

7. Fundera över denna händelse ur Herodes Agrippa I och hans soldaters synvinkel. Hur påverkade detta dem (18–19)?

8. Efter denna händelse gick Petrus antagligen till Antiokia. Det berättar Paulus om i Gal 2:11–14. Läs detta bibelställe och fundera över vilka saker som hade förändrats i Petrus under dessa 10 år och vilka som inte hade förändrats.

 • Vad lär oss detta bibelställe i Galaterbrevet om arvsynden? Vad lär det oss om helgelsen?

Sammanfattande frågor:

 • Hur verkar den helige Ande i denna situation?
 • Hur inverkade dessa händelser på världsmissionen?
 • Var i denna text finns nådens evangelium?

Avslutning: Huvudpersonen i Apostlagärningarna blir från och med nu Paulus i stället för Petrus. När Petrus blivit frigiven, blev han tvungen att lämna landet. Vi hör inget mera om honom efter detta, förutom en gång under apostlamötet i Jerusalem. Vi vet att han åtminstone besökte Antiokia, Korint och Rom (1 Petrusbrevet är skrivet från Rom). Clemens berättar att Petrus dödades i Rom, i kejsar Neros förföljelser i mitten av 60-talet, liksom också Paulus. Men han hade alltså ännu över 20 års levnadstid efter att ha blivit frigiven.

Lukas skildrar Herodes Agrippas hemska död med att maskar åt upp honom eftersom han inte gav Gud äran (20–25). Han var då 54 år gammal. Också den judiske historieskrivaren Josefus berättar om denna händelse på ett sätt som kompletterar Lukas skildring (Ant. 19:8:2).

Läs hemma: Kapitel 13