Liljor-04.07.24b-GoranSEn del av serien Johannesevangeliet.
(Hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com.)

Inledning: Hur många av oss skulle orka tänka på andra, om vi visste att vi nästa dag skulle bli torterade och dödade?

 1. Vad anser du, är bekymmer och rädsla tecken på bristande tro eller inte? Motivera ditt svar.
  • Vad oroar du dig för just nu? (Du kan svara tyst för dig själv)
    
 2. Vad betyder vers 1?
  • Vad ska en människa tro om Gud och Jesus, då hon känner oro i hjärtat?
    
 3. Vad säger Jesus om tro i de här elva verserna? Sök upp de verser där det här ämnet kommer upp.
   
 4. Vad lär vi oss om himlen utifrån verserna 2–3?
  • Hur hör den första versen ihop med vers 2 och vers 3?
    
 5. I vilka situationer har himlen blivit en kär och viktig plats för dig?
   
 6. Vad betyder Jesu ord: “Jag är vägen”? (vers 6)
  • Hur skiljer sig den som säger “Här är vägen” från den som säger “Jag är vägen”?
  • Varför kan ingen komma till himlen, utom längs Jesus-vägen?
    
 7. Vad betyder det att Jesus också är “sanningen och livet”? (vers 6)
   
 8. Vad lär oss verserna 7–11 om förhållandet mellan Gud och Jesus?
  • Varför kan en människa inte vara kristen, om hon inte tror att Jesus är Gud?
    
 9. Hurdana var de lärjungar som Jesus talade alla de här tröstande orden till? (jämför Joh 13:37–38, 14:5, 8–9)?
  • Varför hade lärjungarna lärt sig så litet om Jesus och sig själva, under de tre åren tillsammans?
    
 10. Jesus uppmanar lärjungarna att inte vara oroliga, och ändå kom han samma kväll själv i svår ångest på grund av sin oro (ledaren läser Matt 26:37–38). Hur förklarar vi den här konflikten mellan Jesu ord och handling?
  • Vad exakt var det som Jesus var rädd för i Getsemane?

Glädjebudskap: Jesus var inte rädd för någonting annat än Guds vrede och den lön som synden ger, nämligen döden. Därför att han bar dem i vårt ställe, kan han säga till oss idag: “Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig:” Må de här orden vara Jesu personliga hälsning till dig idag!