Apg 19

Inledning: Paulus gjorde ett kort besök i Efesus på väg hem från sin andra missionsresa och lovade att komma åter en annan gång. Han lämnade Akvila och hans fru där för att grunda en församling. Snart anlände den berömde evangelisten Apollos, som hade fel lära om dopet men i övrigt var en god man. (Och om läran om dopet är fel, är det säkert mycket annat också i läran som är fel.) Akvila och Priscilla gjorde sitt bästa för att undervisa stjärnevangelisten. Vi ser att redan under apostlarnas tid kunde kvinnorna undervisa i dogmatik!

Paulus återvände till Antiokia via Jerusalem. Men det dröjde inte länge innan han var på väg igen. Än en gång använde sig den här mannen av sina apostlahästar för att vandra 1 000 kilometer genom Turkiets högland för att uppmuntra lärjungarna. Slutligen anlände Paulus till Efesus, såsom han hade lovat. (Se kartan.) Året var då 52 eller 53 e.Kr.

Efesus var centrum för landskapet Asien och den andra av de städer där Paulus bedrev en långvarig storstadsmission. I Efesus fanns ett av antikens sju under, nämligen Dianas (Artemis) tempel. Från Efesus hade Paulus lätt att hålla kontakt landvägen och sjövägen till församlingarna i Mindre Asien och Europa. Därifrån kunde även hans medarbetare sprida ut evangeliet till hela landskapet Asien. Församlingarna i Kolosse och Laodicea föddes av det arbete Paulus medarbetare gjorde, utan att aposteln själv hade besökt dessa städer.
Paulus stannade hela tre år i Efesus. Den här perioden var en av de viktigaste i hans missionskarriär. Härifrån skrev aposteln också första Korintierbrevet.

Frågorna: 19:1–20
1. Vilka var skillnaderna mellan Johannes dop och det kristna dopet (1–4)?

 • Varför måste Jesu Kristi namn absolut nämnas i samband med dopet?
 • Varför får inte en person som inte är döpt med det kristna dopet den helige Ande (1–6)?

2. Hur hör dopet och den helige Ande samman enligt den här texten (1–7)?

 • Vad anser förespråkare av de troendes dop vara viktigt i dopet?
 • Vad anser förespråkare av barndopet vara viktigt i dopet?

3. Vilken var Paulus strategi i Efesus för a) judar, b) hedningar (8–10)?

 • Hur påverkade Tyrannus skola spridningen av evangeliet i Mindre Asien (9b–10)?
 • Vad har vi att lära oss av Paulus missionsstrategi?

4. Vad fick Paulus att ge lekmännen ansvar i grundandet av de nya församlingarna, när de i vår tid på många platser endast får läsa gudstjänsttexterna?

5. Vilken betydelse har undren i missionsarbetet (11–12)?

 • Varför sker det inte/behövs det inte lika mycket under i den gamla kristenheten som på missionsfälten?

6. Böcker var under antikens tid verkligen värdefulla, eftersom de kopierades för hand. En silverdrakma motsvarade fyra dagars medellön, alltså 1/7 månadslön. Räkna i euro hur stor summa pengar som gick upp i rök (17–20).

 • Vad skulle man kunna köpa med dessa pengar i dagens Finland?
 • Hur många häxor kan man på basis av denna summa pengar anta ha kommit till tro under dessa tre år?
 • Varför förstörde de nyomvända i Efesus sina redskap för trollkonst i stället för att sälja dem på torget, fastän man med de pengarna t.ex. skulle ha kunnat bygga en ny, fin samlingsplats att använda i stället för Tyrannus skola (19)?

Sammanfattande frågor:

 • Vad berättar den här texten om den helige Andes verk?
 • Hur framskred världsmissionen genom händelserna i den här texten?
 • Var finns evangeliet i den här texten?

Avslutning: Arbetsperioden i Efesus slutade också med upplopp, hur annars! Stadens souveniraffärer sålde nämligen små miniatyrmodeller i silver av Artemis tempel. Så många avgudadyrkare hade blivit kristna att det började inverka skadligt på silversmedernas livnäring. En ekonomisk kris hotade staden. Silversmederna uttryckte sina åsikter så att det både syntes och hördes. Paulus räddades med nöd och näppe från att igen få ett kok stryk. Efter detta såg han sitt arbete i Efesus avslutat och gick för att hälsa på sina kära vänner i Makedonien och Grekland.

Lukas var inte med i Efesus, utan återgav hela den tre år långa arbetsperioden med ett kapitel. Många saker blev onämnda, vilket framkommer i breven: "Bröder, vi vill att ni skall veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet", berättar Paulus för korintierna (2 Kor 1:8). På samma sätt avslöjade han att han hade kämpat mot vilddjuren i Efesus (1 Kor 15:32). I Romarbrevet sände aposteln hälsningar till Andronikus och Junias, sina medfångar (Rom 16:7). Han hade alltså också varit i Efesus fängelse!

Det finns många goda skäl till att tro att Filipperbrevet var skrivet under fängelsetiden i Efesus. "Jag vill att ni skall veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt." (Fil 1:12–14)

Läs hemma: Kapitel 20