Liljor-04.07.24b-GoranSEn del av serien Johannesevangeliet.
(Hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com.)

Inledning: Jesus talar här om på vilket sätt hans död – som ska inträffa följande dag – kommer att påverka hans lärjungar.

 1. Varför gläder sig världen över Jesu död? (vers 20)
   
 2. Vad vill Jesus lära oss med hjälp av bilderna från en förlossning?
  • Varför hör smärta ihop med att någonting nytt föds till världen?
  • Av vilket slag har det nya varit, som fötts genom smärta i ditt eller i dina närmastes liv?
  • Jesus talar tydligen också om sin egen död i vers 21. Vad vill han säga om den, genom bilden av en förlossning?
    
 3. Hur hör glädje och sorg ihop? (vers 22)
  • Vad kan ta glädjen ifrån oss? (vers 22)
  • Hurdan är den glädje som ingen kan ta ifrån oss?
    
 4. Vilka villkor ställer Jesus för att våra böner ska bli hörda? (vers 23–24)
  • Vilken är skillnaden mellan att be till Gud, och att be till honom i Jesu namn?
    
 5. Vad menar Jesus med löftet att Fadern ska ge oss allt vi ber honom om i Jesu namn? (vers 23–24)
  • Tror du att Jesu löfte i vers 23 och i vers 24 stämmer när det gäller dig? Motivera ditt svar.
  • Vilket är det största bönesvaret i ditt liv?
    
 6. Jesus säger i vers 33 att de kristna kommer att få lida, så länge de lever kvar här i världen. Vad tänker Jesus på, när han talar om lidande?
  • Varför söker många kristna ett liv utan svårigheter och lidande?
    
 7. Vad betyder det, att vi har frid i Jesus också mitt i lidandet?
  • Vad tror du, kan en kristen som inte tror att lidandet kommer från Gud ha frid?
    
 8. Vad betyder det, att Jesus har besegrat världen? (vers 33b)
  • Jesus säger vers 33b till dig personligen idag. Vad vill han säga dig om din aktuella situation?