2 Kor 12:1–10

Inledning: Paulus skrev andra Korintierbrevet under sin tredje missionsresa, ungefär år 56 e.Kr. Hans relationer till församlingen i Korint var vid den tidpunkten komplicerade. I Korint verkade s.k. superapostlar, som skröt med sina under, erfarenheter och nådegåvor och kritiserade Paulus för att han saknade allt detta.

Vi vet inte vad Paulus törntagg innebar. Det kan ha varit fråga om en kroppslig sjukdom eller något själsligt som ständigt plågade aposteln. Törntaggen kan också ha haft något att göra med synd, kanske påmindes han om gamla förföljelser eller led av någon svaghet i personligheten som han inte lyckades rätta till. Hur som helst var Paulus tvungen att utföra hela sitt omfattande livsverk bärande på ett tungt lidande.

Frågorna: 12:1–10
1. Vad ont och vad gott följer av att en troende berättar för andra människor om sina förunderliga uppenbarelser och erfarenheter (1)?

 • Varför hade Paulus bestämt sig för att låta bli att tala offentligt om sina egna erfarenheter (6)?
 • Vi har sett hurudana tal Paulus höll för judar och hedningar under sina missionsresor. Hur skulle kanske beskrivningen av "himmelsfärden" i verserna 2–4 ha inverkat på åhörarna vid ett evangelisationsmöte?
 • Vad fick Paulus att, kanske motvilligt, berätta för de kristna i Korint om sina förunderliga erfarenheter (1–6)?

2. Paulus hade gjort sin "himmelsfärd" ungefär år 42 då han tillbringade några mellanår i sin hemtrakt i Cilicien. Varför tror du Gud gav honom denna märkvärdiga erfarenhet 10 år efter att han hade kommit till tro?

 • Tycker du att du skulle behöva en liknande erfarenhet och i så fall varför?
 • Vad kan denna erfarenhet ha betytt för Paulus under de gångna 14 åren?

3. Fundera på varför Paulus talar om sig själv i tredje person i verserna 2–5.

 • Försök utgående från verserna 2–5 föreställa dig vilket ställe Paulus egentligen besökte och vilka erfarenheter han fick.

4. Skulle Paulus ha berömt sig av sina uppenbarelser om han inte hade fått en törntagg (6–7)? Motivera ditt svar.

 • Varför ville inte Gud ha nedskrivet i Bibeln vilken Paulus törntagg var?
 • Varför ville Paulus bli befriad från sin tagg? (Fundera över på vilket sätt taggen kunde störa hans arbete.)

5. Varför kallar Paulus törntaggen för en Satans ängel (7)?

 • Varför driver inte Paulus ut Satan från sitt liv, utan berättar bara för Jesus om sin törntagg (8)?
 • På vilket sätt är Satan endast en Guds bandhund i en kristens liv (för att använda Luthers uttryck)?

6. Vad månne hände i Paulus hjärta då han bad första gången? Eller andra gången?

 • Varför slutade Paulus be just efter tredje gången?
 • Vad kunde vi lära oss av Paulus böneliv?

7. Var Jesu svar jakande eller nekande? Se formuleringen i vers 9.

 • Hur fullkomnas Guds kraft i den kristnes svaghet?
 • Föreställ dig att Jesus med tanke på din törntagg svarar med orden i vers 9a. Vad skulle du svara honom?
 • Om du blickar tillbaka på ditt liv, kan du då säga att Herrens nåd var dig nog i alla situationer?

8. Vad borde ske för att du skulle kunna skriva under orden i vers 10?

 • Vad tror ni superapostlarna i Korint tänkte då de hörde denna berättelse?

9. Paulus bad tre gånger, precis som Jesus i Getsemane. Vilken var skillnaden mellan de svar som Gud gav dessa bedjare?

Sammanfattande frågor:

 • Hur verkade den helige Ande genom Paulus törntagg?
 • Hur inverkade Paulus törntagg på världsmissionen?
 • Var i denna text finns nådens evangelium?