Apg 21

Inledning: Lukas är med på Paulus hemresa och beskriver noggrant varje uppehållsställe. Slutligen kommer man till Caesarea, där församlingen leds av evangelisten Filippus, samma man som hade predikat evangeliet till den etiopiske eunucken. Hans döttrar verkade som profetissor i församlingen. Hotet om en katastrof svävar nu allt hotfullare över Paulus. Den helige Ande meddelar nu redan även åt andra vad som kommer att hända i Jerusalem. Den gamla aposteln skulle ännu kunna fly, men vägrar bestämt att göra det.

I verserna 23–24 beskrivs ett nasirlöfte, som man enligt Mose lag kan göra vid speciella tillfällen (4 Mos 6:1–21). Medan man är bunden av ett nasirlöfte får man inte dricka vin, inte gå på begravningar och inte klippa håret. Efter löftestidens slut måste den som avgett löftet offra tre djur och dessutom matoffer. Eftersom Paulus lovar att betala fem mäns offer, måste han använda en anmärkningsvärd summa pengar.

Frågorna: 21:10–27
1. Vi känner till Agabus från förut. Han var den profet som 10 år tidigare förutsade att en hungersnöd skulle komma över hela världen (11:28). Fundera över vilken anledningen var till att den helige Ande nu gav honom budskapet om Paulus fängslande (10–11)?

 • Varför trodde sig Paulus reskamrater och de kristna i Caesarea veta att fängslandet av Paulus inte kunde vara Guds vilja (12)?
 • Vad var kanske allra svårast för Timoteus och Lukas i denna situation?

2. Vilken konflikt rådde i Paulus hjärta (13)?

 • Vad fick Paulus vänner att ändra sig (13–14)?
 • Kan du säga som de kristna sade i vers 14: "Ske Herrens vilja" – också då den viljan är en annan än din egen?

3. Paulus hade för mindre än ett år sedan bett de kristna i Rom om förbön för att han skulle räddas "från dem i Judéen som inte tror" (Rom 15:31). Vad hade fått honom att ändra sig, så att han nu med hela sitt hjärta kan skriva under vers 13?

4. Av vilken anledning gav den helige Ande på förhand många gånger samma budskap åt Paulus? Skulle inte en gång ha räckt (11 och 20:22–24)?

 • Vad skulle du göra, om du fick budskapet att bojor och trångmål väntar dig på något speciellt ställe?
 • Var det sist och slutligen lätt eller svårt för Paulus att fara till Jerusalem? Motivera din åsikt.

5. Hurudana var Paulus och de andra apostlarnas relationer i detta skede (17–20a)?

 • Paulus hade med sig en stor penninggåva till de fattiga i Jerusalem (Rom 15:25). Vad hade den för betydelse i denna situation?

6. Enligt din mening, är de som kommit till tro enligt vers 20b kristna eller inte? Motivera era svar.

7. Hur ser man på Paulus handlande att han gick med på de äldstes plan angående nasirlöftet (20–24)?

 • Varför nämnde Jakob apostlamötets beslut på nytt i detta sammanhang (25)?

8. Hur kändes det kanske för Paulus när folkmassan efter en vecka angrep honom (27)?

 • Varför måste Paulus fängslas just i Jerusalem (27)?

9. Vad gjorde Satan, och vad gjorde Gud, i denna situation?

Sammanfattande frågor:

 • Vad lär oss denna text om den helige Andes verk?
 • Hur befrämjade denna händelse världsmissionen?
 • Var i denna text finns nådens evangelium?

Avslutning: Och sedan blev det ju så att Paulus fick ordentligt med stryk ännu en gång. Folkmassan (jag skulle ha lust att säga "pöbeln", om det inte skulle vara fråga om en så from grupp) misshandlade den gamla mannen åtminstone en halv timme, innan de romerska styrkorna hann emellan. Paulus måste bäras bort från de rasande judarna, som med våld försökte döda honom. Orsak: Man påstod att Paulus tagit med sig hedningar in i templet. Om det hade hänt, skulle man ha varit tvungen att stänga anläggningen och senare inviga den på nytt.

Den romerska befälhavaren sätter den gamla aposteln i dubbla bojor, eftersom han tror att aposteln är en egyptisk terrorist och hövding för 4 000 mördare. Missförståndet reder upp sig när Paulus tilltalar befälhavaren på grekiska. Hela fängslandet av Paulus är enbart ett missförstånd och ändå leder det till en nästan fem år lång fängelsevistelse för honom.

Läs hemma: Kapitel 22