Apg 22

Inledning: Innan Paulus förs genom dörren till Antonius kasern, som befann sig bredvid tempelområdet, hinner Paulus redan framlägga en modig anhållan hos den romerska kommendören: skulle han inte kunna få tala till den rasande folkhopen? Den här mannen tänker sannerligen inte lämna ett enda tillfälle oanvänt, om han bara på något sätt skulle kunna förkunna Jesus för sina landsmän. Kanske Paulus behärskning också delvis påverkas av att han med hjälp av profetiorna andligt hade kunnat förbereda sig på sitt fängslande. Det kom inte som en blixt från en klar himmel för honom.

Den romerska officer som nämns i vår text heter Claudius Lysias och är till sin grad kommendör av en armétrupp (i vår armé en bataljon, alltså 1 000 man). Han hade blivit placerad vid Antoniaborgen i Jerusalem. Senare kommer det fram att Lysias inte hade varit en romersk medborgare i hela sitt liv, utan hade köpt medborgarskapet med mycket pengar.

Frågorna: 22:1–24
1. Vad fick kommendören att gå med på Paulus anhållan (21:39–40)?

 • Fundera på vilka alla olika faktorer som gör det speciellt svårt att tala vid ett sådant tillfälle?
 • Vilka saker bidrog kanske till att den rasande folkhopen tystnade (40–41)?
 • Föreställ er Paulus utseende. Hur såg han ut efter sitt nasirlöfte och efter att ha fått stryk där vid trapporna till Antoniaborgen (jfr 21:32–33)?
 • Vad visar den här episoden om Paulus som människa och som kristen?

2. Endast lärda män förstod hebreiska vid den tiden. Troligen avses här det talade språket i Palestina, alltså arameiska. Varför blev folkhopen tystare än förut när de hörde vilket språk Paulus använde (2)?

 • Det här var alltså ett försvarstal. Försök i texten spåra upp vilka anklagelser Paulus försvarar sig mot.

3. Varför talar Paulus om sig själv och inte om Bibelns texter, såsom Stefanus hade gjort i en motsvarande situation?

 • Varför vill Paulus tala om sin ungdom för folkhopen som förföljer honom (3–4)?

4. Varför vill Paulus sakenligt beskriva för judarna sitt eget förflutna som en förföljare av de kristna (3b–5)?

 • Vilket hade varit Paulus motiv när han förföljde de kristna?

5. Vad i Paulus omvändelse kunde kanske ha väckt intresse hos de judiska åhörarna (6–11)?

 • Kan man i ljuset av Paulus berättelse, enligt er åsikt, säga att Gud "tvångsomvänder" vissa människor utan att fråga dem om lov?

6. Vad ville Paulus säga åt de judiska anklagarna om hur han hade blivit en missionspredikant (12–21)?

 • Varför ville Paulus också berätta att församlingen till först hade misstänkt honom vara en dubbelagent (17–20)?
 • Varför väljer Gud till sitt redskap en som uttryckligen förföljer de kristna?
 • Varför hettade judarna till just vid vers 21 (21–23)?

7. Se efter ännu en gång, vad sade Paulus om Jesus i sitt försvarstal (3–21)? Vilka namn hade han använt om honom?

 • På vilka olika sätt försökte Paulus kanske väcka sina åhörares syndakännedom?

8. Tror ni att åhörarna djupt i sina hjärtan ansåg att Paulus var uppriktig, beundrade honom eller respekterade honom (22–23)?

 • Vad fick Paulus till stånd med sitt tal a) i judarnas hjärtan, b) i de kristnas hjärtan (säkert hörde många av dem detta tal), c) i Claudius Lysias hjärta som inte förstod arameiska?

Sammanfattande frågor:

 • Hur verkar den helige Ande i den här situationen?
 • Hur påverkade denna händelse världsmissionen?
 • Var i denna text finns nådens evangelium?

Avslutning: Det här var Paulus första försvarstal som Lukas har skrivit ner. Det berättar om ett kall, som bar denna man under ett tiotals år, genom en otroligt hård missionskarriär.

Kommendören Claudius Lysias tänkte fängsla Paulus för att förhöra honom, men Paulus uppger sig vara en romersk medborgare. Kommendören blir förskräckt, eftersom man inte ens fick binda en romersk medborgare, för att inte tala om att hålla en sådan i dubbla kedjor.

Nu har Lysias ett problem: vad ska man göra med den fängslade mannen? Ut på gatan kan han inte släppas, eftersom det skulle leda till ett helt upplopp. Att förhöra honom går inte, i alla fall inte hårdhänt. Det hjälper inte annat än att samla ihop judarnas egen rättsdomstol, Stora rådet, och försöka få reda på vad ont den tillfångatagne egentligen hade gjort.

Läs hemma: Kapitel 23