Apg 23

Inledning: Stora rådet var judarnas kombinerade riksdag och högsta domstol. Dit hörde 70 medlemmar och översteprästen var ordförande. Nu stod Paulus på samma plats som Jesus stått 30 år tidigare. Senast Paulus varit med när Stora rådet sammanträtt var när Stefanus dömdes till döden. Sedan dess hade man bytt överstepräst.

Ananias var överstepräst åren 47–58 e.Kr. (Paulus fängslades år 57.) Historieskrivaren Josefus berättar många gånger om Ananias godtycke och brutalitet. På samma sätt beskriver den judiska traditionen (talmud) honom som en frossare och drinkare, som försnillade pengar från templets offerkista till sina egna behov. När upproret mot Rom bröt ut år 66 dödades Ananias av egna landsmän.

Sadducéerna och fariséerna utgjorde två judiska religiösa partier. Sadducéerna hörde till prästaristokratin och översteprästen valdes ur deras grupp. De var helt sekulariserade och blandade sig hela tiden i politiken. Dessutom väntade inte sadducéerna på en personlig Messias, utan på en messiansk tid, som de trodde att redan börjat. Fariséerna behöver knappast presenteras. Genom evangelierna har vi lärt känna dem som lagivrare och skenheliga motståndare till Jesus. Som vi minns hade Paulus själv varit en av dem. Vers åtta belyser skillnader i dessa två gruppers teologiska synsätt.

Frågorna: 22:30–23:11
1. Fundera på olika orsaker till att Claudius Lysias förhöll sig till Paulus med en viss respekt (22:30)?

 • Varför började Paulus sitt tal så som han gjorde (1)?
 • Hur passar det som Paulus säger i sina inledningsord ihop med det han hade sagt till folkmassan föregående dag (22:19–20)?

2. Vad i Paulus ord irriterade översteprästen så, att han befallde att man skulle slå Paulus över munnen (2)?

 • Fundera på vilken inverkan översteprästens teologi hade på hans moral (vers 8 och ingressen).

3. Varför vände inte Paulus i denna situation andra kinden till (3)?

 • Vad fick Paulus att förhålla sig till översteprästens ämbete på det sätt som beskrivs i verserna 4–5?
 • Av vilken anledning ska vi respektera våra världsliga och andliga överheter, även om de är dåliga?

4. Varför vägrade fariséerna tro att Jesus hade uppstått från de döda, fastän de annars trodde på uppståndelsen (8)?

 • Vem i vår kyrka har ungefär samma teologi som sadducéerna förr i tiden (8)?
 • Om någon präst eller medlem i vår kyrka förnekar kroppens uppståndelse, hur inverkar detta på personens tro och liv?

5. Varför provocerade Paulus fariséerna och sadducéerna till strid (6–9)?

 • Föreställ er, att det i vår riksdag skulle uppstå tumult som krävde tiotals polisers insats (10). Vilka följder skulle detta ha för riksdagen?
 • Vad tänkte kanske Stora rådets medlemmar själva efteråt om denna episod?

6. Paulus liv förändrades nu på ett avgörande sätt. Den största delen av de ungefär åtta år han hade kvar av sitt liv tillbringade han i fångenskap. Vad betydde den nattliga synen för Paulus i denna situation och även under de kommande åren i fångenskap (11)?

 • Varför ville Jesus att Paulus skulle veta att han ännu skulle komma till Rom (11)?
 • Jesus säger åt dig i dag: "Var vid gott mod!". Vad svarar du honom?

7. Hur kan vi veta om Guds plan för oss uppfylls på samma sätt som den uppfylldes för Paulus?

Sammanfattande frågor:

 • Hur fungerade den helige Ande i Paulus rättegång?
 • Hur befrämjade Paulus rättegång världsmissionen?
 • Var i denna text finns nådens evangelium?

Avslutning: Över 40 judar gör nu upp en hemlig plan och svär en ed på att inte äta eller dricka förrän man dödat Paulus. I detta skede kommer det fram att aposteln också har en syster och att denna bor i Jerusalem med sin familj. Systersonen medverkar till att bakhållet mot morbrodern misslyckas. Claudius Lysias vidtar massiva säkerhetsåtgärder för att få Paulus levande bort från Jerusalem. Aposteln förs i skydd av natten hundra kilometer bort till Caesarea, till den romerska basen. Lysias skickar ett brev till landshövdingen Felix och det ser ut som om Lukas någonstans skulle ha fått tag på en kopia av det.

Historien berättar inte om konspiratörerna slutligen dog av hunger och törst eller om de kanske ändå blev tvungna att svika sina ord...

Läs hemma: Kapitel 24 och 25