Apg 27

Inledning: Slutligen kan Paulus starta resan till Rom. Till hans ressällskap hör, förutom Lukas och Aristarkus, vakten Julius som är en sympatisk romersk officer.

Först seglar man med skeppet längs Palestinas och Mindre Asiens kuster. Att Paulus behöver vård redan efter ett dygns resa säger oss något om hans hälsotillstånd! Myra, vid Mindre Asiens kust, är en stor knutpunkt för skeppstrafiken och där hittar man också ett sädesskepp som är på väg till Italien. Skeppet är ingen liten burk: förutom lasten finns det 276 människor ombord. Det är redan oktober månad och det börjar vara farligt att segla på Medelhavet. (Seglingssäsongen slutade i allmänhet redan i september.)

Efter stora svårigheter kommer de till Kreta och där gör styrmannen och skeppets ägare ett stort misstag: de besluter sig för att fortsätta resan till en bättre vinterhamn på södra delen av Kreta. Paulus varnar dem, men ingen tror på honom. Då bryter en s.k. sydoststorm ut på Medelhavet (stark vind, på grekiska anemos tyfoonikos, varifrån andra språk har fått ordet taifun.) Leken är långt borta. Skeppet kränger mitt i mörkret, i ruskigt skummande vågor, från dag till dag i två långa veckor. Det är svårt att förstå hur en sjuk och gammal apostel, som man transporterar till Rom för att ställas inför kejsar Neros maktstol, klarar sig med de plågorna.

Det här kapitlet innehåller en av de mest noggranna skildringar som har bevarats för vår tid gällande segling på Medelhavet under antikens tid.

Frågorna: 27:20–44
1. Vad är det för skillnad mellan att råka ut för en storm med Silja Line jämfört med ett segelfartyg från antiken?

 • Ifall du har varit med om en storm på havet, berätta hur det var. För hur många reskamrater kunde du vittna om Jesus i den situationen?
 • Varför använder Lukas så mycket utrymme i kolumnen för att beskriva de minsta detaljerna i denna berättelse?
 • Varför måste Paulus resa till Rom vara så där svår?

2. Gå tillbaka i ditt minne och tänk på hurudan dag du hade för exakt två veckor sedan. I hurudant tillstånd skulle du kanske vara i detta ögonblick ifall du skulle ha drivit omkring de senaste 14 dygnen på havet utan att ha ätit eller sovit?

 • Hur länge kan en människa känna ångest utan att ge sig hän till den?
 • Vilken var skillnaden mellan Paulus och Lukas i den här situationen (20)?

3. När du läser den här texten, en hurudan bild får du av skeppets chef?

 • Skeppets 276 passagerare trodde på många slags gudar och ropade på hjälp av dem. Vilken var skillnaden mellan Paulus tro i jämförelse med deras tro?

4. Tror ni att Paulus tvivlade på att få komma till Rom innan han av Jesus fick ett nytt löfte om det (21–26)?

 • Gissa hur många procent det var av människorna ombord på skeppet som trodde på att ängelns löfte skulle förverkligas (24)?
 • Vad är det för skillnad mellan att hamna i en svår situation med Guds ord eller utan det?

5. Vad berättar soldaternas och sjömännens beteende om dem (27–32, se också 42)?

 • Vad avslöjar det om soldaterna att de lät den enda räddningsbåten fara iväg (31–32)?

6. Varför var det viktigt att få människorna att äta någonting i denna situation (33–38)?

 • På vilket sätt kunde Paulus hålla de 276 människornas panik i styr (35–36)?

7. Vad var hemligheten bakom den inverkan som Paulus fick på människorna (33–38)?

 • Vilket ansvar har en på Jesus troende människa i en krissituation?

8. Varför ville Julius rädda Paulus (42–43)?

 • Vad tror ni att de 276 människorna tänkte efteråt om den där resan? Hur många procent av dem blev senare kristna? Hur var det med Julius?

9. Vilka är de "reskamrater" som du skulle vilja bli räddad tillsammans med (24)?

 • Jesus säger till dig vers 24b. Vad svarar du honom?

Sammanfattande frågor:

 • Hur visar denna händelse på den helige Andes verk?
 • Hur gick världsmissionen framåt med hjälp av denna händelse?
 • Var finns nådens evangelium i den här texten?

Avslutning: Jesus säger i stormen samma ord till Paulus som han hade sagt till sina lärjungar: "Frukta inte!" Vi behöver inte vara rädda för något, eftersom han är i "samma båt" tillsammans med oss.

De skeppsbrutna räddas till ön Malta. Där börjar man tända eldar, eftersom hösten var långt gången och människorna var våta, magra och utmattade till döds. En mycket giftig orm hugger plötsligt i Paulus hand när han samlar ris. Det var precis som om alla den ondes krafter skulle ha försökt stoppa aposteln från att nå sitt mål. Men det som Herren har bestämt, det förverkligar han också. Ormens gift skadade inte Paulus mer än ett myggbett skulle ha gjort.

De skeppsbrutna stannar på Malta i tre månader och sin vana trogen gör Paulus allt vad han kan för att evangelisera ön. Också många sjuka blev helade med hjälp av apostelns hand. Säkert välsignade många öbor stormen, som kastade den här märkliga fången upp på deras stränder.

Läs hemma: Kapitel 28.