2 Timoteusbrevet

Inledning: Apostlagärningarna slutar som om man skulle ha skurit av berättelsen med kniv. Någonting hände efter två år, år 62 e.Kr., men vad? Från Paulus sista brev får vi svaret: aposteln blev frisläppt och gjorde ännu en resa till Makedonien, Kreta och Mindre Asien, kanske även till Spanien. Den blev alltså hans fjärde missionsresa: tre tusen kilometer, om han reste ända till mindre Asien, lika mycket till ifall han även åkte till Spanien.

I mitten av 60-talet började kejsar Neros förföljelser. Nero, den där paranoide mordbrännaren till kejsare, tände eld på Rom och beskyllde de kristna för dådet. Detta var den första förföljelse mot de kristna som härstammade från högre ort. Nu behövdes inte längre ett rykte som upprorsmakare för att bli fängslad, det räckte endast med att man bar namnet kristen. De kristna brändes på bål och matades åt lejon på arenan.

Paulus fängslades på nytt och fördes till Rom. I sin sista fångenskap skrev han breven till Timoteus och Titus. I det senare brevet till Timoteus finns den gamla apostelns svansång. Den ska vi undersöka denna gång, samtidigt som vi tar avsked av studiet av Paulus och Apostlagärningarna.

Timoteus var ca 35 år gammal vid mottagandet av brevet och han hade följt med Paulus under femton års tid. Ledaren läser till en början 2 Tim 1:3–5 och 3:10–12.

Frågorna: 4:1–18
1. På vilket sätt hade Timoteus förhållit sig till fängslandet av Paulus och till det att han blev åtskild från honom (1:4)?

 • Fundera över Paulus och Timoteus förhållande. Vad betyder ett andligt barn för fadern och vice versa 4:9, 21a)?

2. Hurudana råd gav Paulus till Timoteus, som hade fått ett stort ansvar efter att Paulus fängslades (1–4)?

 • Jämför Paulus bild av församlingens kommande situation (3–4) med vår tid. Vilka är likheterna, vilka är skillnaderna?
 • Vad bör vi göra när människor inte längre tål att höra en rätt lära (4–5)?

3. Hur såg Paulus på sin egen död (6)?

 • Hur såg Paulus på sitt eget liv (7)?
 • Vad finns det för likheter mellan en löptävling i olympiaden och det kristna livet? Vilka skillnader finns mellan dessa (7–8)? (Med vem tävlar man, vem vinner, vad är segerpriset?)
 • Varför nämnde Paulus uttryckligen att han hade "bevarat tron" (7)?
 • Vad förväntade sig Paulus framför allt av sin framtid (8)?

4. Hurudana mänskliga drag avslöjas av Paulus hälsningsdel (9–15)? (Vad längtade Paulus efter enligt dessa ord och varför?)

5. En hurudan uppfattning har ni fått av läkaren Lukas under studiet av Apostlagärningarna (11)?

 • Vad hade hänt med Paulus och Markus relation?
 • Vad visar det om Paulus att han önskade få böcker (Biblar?) till fängelsecellen i Rom (13)?
 • Fundera över olika orsaker till att Paulus inte helt enkelt köpte sig en ny mantel för att skydda sig mot kylan i den romerska fängelsecellen (13)?

6. Av vilka orsaker tror ni att Paulus vänner hade övergett honom vid den första rättegången (16–17)?

 • Varför blev inte Paulus bitter ens av detta sista "ödets skavank", att också hans nära vänner övergav honom (16, se även 1:15)?

7. Vad betyder vers 17?

 • Å ena sidan vet Paulus att han kommer att dö, å andra sidan säger han sig bli räddad (6 och 18). Hur kan denna motsättning förklaras?
 • Kan du skriva under vers 18?
 • Vad berättar vers 18 om våra kära som insomnat?

Sammanfattande frågor:

 • Hur verkar den helige Ande i denna situation?
 • Hur inverkade dessa händelser på världsmissionen?
 • Var i denna text finns nådens evangelium?

Avslutning: Timoteus blev själv fängslad ganska snart efter detta, men frisläpptes senare (Hebr 13:23). Paulus martyrdöd skedde antagligen så att hans huvud slogs av med svärd. (En romersk medborgare fick man nämligen inte korsfästa, bränna på bål eller kasta för lejonen.) Eusebius anger år 67 e.Kr. som Paulus dödsår, men det är möjligt att det skedde redan ett par år tidigare. I samma förföljelse och i samma stad slutade också Petrus liv.

Paulus kunde på intet sätt veta hur stor betydelse hans brev skulle få för den kristna kyrkan genom hela dess historia. De där breven som skrevs mitt i brådskan var kanske det viktigaste som han fick till stånd. Redan Petrus jämställer Paulus brev med de gammaltestamentliga skrifterna och ger dem ett stort värde (2 Petr 3:15–16).

Nuförtiden sägs det ofta att Paulus var bunden till sin tid och att man inte behöver ta alla hans ord bokstavligt. Men vi, som tror på Bibelns sanning, vi vet att inte bara Paulus skrev dessa brev, utan även den helige Ande. De är inte endast Paulus ord utan också Guds ord. Därför är vi verkligt tacksamma för Paulus exempel och undervisning, som vi får del av genom att studera Apostlagärningarna och Paulus brev.