Apg 3

Inledning: Fortfarande var det samma år som när Jesus for upp till himmelen (ca 30 e.Kr.) Situationen i urförsamlingen i Jerusalem var tills vidare idealisk. Man höll fast vid den rätta läran, d.v.s. apostlarnas undervisning. De troende hade allting gemensamt. De samlades varje dag i templet och i hemmen för att fira nattvard. Under och kraftgärningar skedde och de som trodde på Jesus var omtyckta av folket. Varje dag anslöt sig nya människor till skaran (2:42–47).

Vi vet inte namnet på den lame mannen i texten, men han var över 40 år gammal (4:22). Under hela sitt liv hade denne man varit förlamad. Han hade sett Jesus gå in och ut genom tempelporten under tre års tid, men denne hade alltid gått förbi honom.

Frågorna: 3:1–20
1. Föreställ dig livet vid den tiden för en människa som inte kunde gå. Hurudan var dennes barndom/ungdomstid/liv som vuxen (2)?

2. Mannen i texten trodde på Gud, liksom även alla andra judar gjorde. Hurudana skeden hade hans tro genomgått under fyrtio år? På vilket sätt hade hans tro påverkats under den tid som Jesus verkade i Israel?

 • Vad tror ni att mannen vid det här skedet väntade sig av livet och av Gud?

3. Varför botade Petrus en man som inte ens bad honom om det (3–6)?

 • I samband med helandeundret nämner Petrus Jesus både med titlarna Kristus och nasarén (6b). Vad vill han säga till den lame med dessa namn?

4. Varför prisar inte den helade mannen Petrus, inte den helige Ande, inte ens Jesus, utan Gud (8)?

 • En hurudan inverkan hade undret på andra människor (8–11)?

5. När och genom vad kom den lame mannen enligt din åsikt till tro?

 • Vilka två sidor finns i tron? (se vers 16) (Vad är det för skillnad på att någon tror på ett under jämfört med att någon tror på Jesu namn?)

6. Vad var det viktigaste i Petrus predikan (12–20)?

 • Varför predikade Petrus lag för sina åhörare (13–15)?
 • Jämför Petrus predikan med vår tids predikningar på helandemöten.

7. Varför nämnde inte Petrus någonting om att han också själv hade förnekat Jesus, t.o.m. tre gånger (jfr 14)?

 • På vilket sätt är var och en av oss medskyldig till Jesu död (15)?

8. När mannen, som blivit helad, såg tillbaka på sina över 40 år som lam, vad gott kunde han nu kanske se i dem?

 • Fundera över hur ditt nuvarande lidande har påverkat gudsförhållandet.

Sammanfattande frågor:

 • Hur handlar den helige Ande i denna situation?
 • Var i denna text finns nådens evangelium?
 • På vilket sätt befrämjade denna händelse världsmissionen?

Avslutning: I slutet av sitt tal visar Petrus ännu att Jesus var just den profet som Mose hade förutspått att skulle komma. I själva verket hade alla profeter talat just om honom. På liknande sätt hade löftet om välsignelse åt Abraham och hans säd blivit uppfyllt i Jesus. Välsignelsen var i första hand ämnad för judarna (som nu lyssnade till Petrus), men även för alla folk på jorden (21–26).

Antalet personer som vandrade på den nya vägen var vid pingsten 3 000 personer. Efter denna händelse hade deras antal stigit till 5 000 personer (4:4). (För jämförelsens skull kan nämnas att fariséernas antal beräknas vid den tiden ha varit runt 6 000 och prästernas kring 8 000.) Petrus och Johannes blev för första gången utsatta för förhör, men befriades snart, eftersom man inte riktigt visste vad man skulle kunna anklaga dem för. Översteprästerna var nu tvungna att erkänna att människorna inte skulle glömma Jesus och hans lära så enkelt och snabbt som de några månader tidigare hade trott. Lärjungarna, som tidigare hade uppträtt med fruktan, var nu fulla av frimodighet.

Petrus och Johannes förbjöds att predika i Jesu namn, men de vägrade lova någonting sådant. Församlingen visste att man stod på tröskeln till förföljelse och bad om kraft att utan fruktan förkunna Jesu ord (4:1–31).

Läs hemma: Kapitel 4 och 5.