Alpblommor-06.07.20b-GoranSEn del av serien Markusevangeliet.
(Hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com.)

Inledning: I lärjungaskaran fanns fyra yrkesfiskare som kände sjön som sin egen ficka.

 1. Gennesarets sjö är till ytan 20 x 12 km. Ungefär hur lång tid tar det att segla över en sådan sjö?

  • Vad skulle du tänka om någon framåt natten skulle be dig segla över en sjö av den storleken?

  • Varför protesterade inte lärjungarna med ett enda ord, när Jesus bad dem segla över sjön på den tiden av dygnet (vers 35)?

 2. Hur är den människa funtad som kan sova i en båt mitt i den hårdaste storm? (Vad säger det om den människans gudsrelation och hur hon förhåller sig till sin egen död?)

 3. Vad tror ni att lärjungarna gjorde för att hålla båten på rätt köl, när stormen bröt ut? I vilken ordning gjorde de det?

  • Varför kunde lärjungarna i den här situationen inte tro på Guds makt?

 4. I vilka situationer har du känt det som om Jesus bara skulle sova, utan att alls bry sig om hur det går för dig och dina kära (vers 38)?

  • Vers 38 innehåller egentligen en bön. Vad lär oss den här versen om bön?

 5. Varför blev lärjungarna förvånade, när de fick den hjälp de behövde?

  • Fundera på om du handlade likadant som lärjungarna eller annorlunda än dem, förra gången då du själv kom in i en svår kris.

 6. Vilken slags hjälp skulle vi förvänta oss av Jesus i våra kriser?

 7. Är det svårt eller lätt för dig att tro, att vinden och vattnet faktiskt lydde Jesu befallning (vers 39)? Motivera ditt svar.

  • I dag står Jesus mitt i din storm och säger: “Tig, var stilla!” Vad betyder de här orden i din nuvarande livssituation?

 8. Hur kändes det för lärjungarna att höra orden i vers 40 från Jesu mun?

  • Hur skulle du reagera, om Jesus skulle säga de här orden till dig idag?

 9. Hur skiljer sig lärjungarnas olika rädslor från varandra, det vill säga rädslan för att dö och rädslan för Jesus (vers 40–41)?

 10. Varför hjälper Jesus också dem som saknar tro?

  • På vilket sätt förändrades lärjungarnas tro genom den här händelsen?

  • På vilket sätt skulle du önska att din tro skulle förändras genom din nuvarande kris?

Glädjebudskap: Lärjungarna räddades undan drunkningsdöden, men Jesus gjorde det inte. Att bli korsfäst betyder att man kvävs på ett liknande sätt som när man drunknar. Ledaren läser Ps 69:2–3, 15–16. Den här psalmen beskriver Jesu lidande på korset. Det var det priset som Jesus måste betala, för att han skulle kunna rädda oss från den brinnande sjön (Upp 20:14).