Apg 8

Inledning: Efter Stefanus död börjar den första egentliga förföljelsetiden i kristendomens historia. Den första förföljelsen begränsas till Jerusalem, varifrån alla som vandrar på den nya vägen – förutom apostlarna – måste fly. De sprids ut över Judéen och Samarien och berättar evangeliet vart de än kommer. I Samarien uppstår en stor väckelse under diakonen Filippus ledning. Apostlarna kommer från Jerusalem på "biskopsvisitation" till Samarien. När de sätter händerna på de nyomvändas och nydöptas huvuden, får dessa ta emot den helige Ande, på liknande sätt som när judarna hade fått Anden på pingsten (8:1–25).

Hovmannen i texten är afrikan och hör alltså till den svarta rasen. I Afrika bodde redan då judar, av vilka denne man kanske hade hört talas om den judiska religionen. Ordet eunuck (27) betyder en man som är kastrerad. Hovmännen var tidigare ofta eunucker i många staters harem. Gamla testamentet förkunnar kärvt att ingen som är kastrerad får tas upp som medlem i Herrens folk (5 Mos 23:2). Vi kan anta att någon fattig familj hade sålt sin son till hovet för att få pengar.

Hovmannen är gudfruktig, vilket betyder att han tror på judarnas Gud, trots att han inte kan konvertera till judendomen. Mannen är nu på väg från Jerusalem från någon fest. Han har inte blivit insläppt i templet längre än till den yttre förgården. På tempelområdet hängde skyltar som på tre språk strängt förbjöd alla andra än Guds folk att träda in på det heliga området. Eunucken hade köpt Gamla testamentet på grekiska, d.v.s. Septuaginta, som han nu läste högt ur på hemfärden. (Vers 37 lämnas utanför diskussionen)

Frågorna: 8:26–40
1. Den etiopiska drottningen hade gett hovmannen lov att färdas på en resa till Jerusalem som blev över 400 km lång och som räckte flera månader. Vad säger detta oss om hovmannen som person (27)?

2. Hur tror ni att det kändes för eunuckerna på den tiden, att inte kunna leva ett normalt sexualliv, bilda familj och få avkomlingar?

 • Vad tror du att hovmannen tänkte om sitt livs mening?
 • Mot vem/vilka kände kanske denne man bitterhet?

3. Etiopien hade sina egna religioner och gudar. Fundera över olika orsaker till att hovmannen hade börjat intressera sig för judarnas Gud. (Vad lockade honom i en osynlig Gud? Än i monoteismen?)

4. Hur kändes det kanske för hovmannen när han i templet stod inför den stängda porten?

 • Vad berättar det oss att mannen ändå köpte sig en bokrulle över Gamla testamentet från Jerusalem (28)?

5. Filippus var vid den tiden mitt uppe i den stora väckelsen i Samarien (5–8). Hur kändes det månne för honom när Gud kommenderade honom ut på en öde väg över 100 kilometer bort (26)?

 • Varför hade Gud inte sänt Filippus till Jerusalem när hovmannen stod framför den stängda tempelporten?

6. Vad är det för speciellt med Filippus och hovmannens möte på den öde vägen till Gaza? Försök finna så många saker som möjligt (29–31).

 • Varför kunde eunucken inte förstå Gamla testamentet utan Filippus förklaringar (30–31)?

7. Vad säger oss verserna 32–34 om Jesus?

 • Hovmannen hade säkert sett att offerlamm fördes till templet, vad förstod han nu om deras betydelse (32)?
 • Av vad förstod hovmannen att Jesus älskade honom sådan han var, som utlänning och som eunuck?

8. Av vilken orsak tror ni att hovmannen ställde frågan i vers 36?

 • Varför var det så viktigt att hovmannen även döptes innan han kom hem (38)?
 • Vad gjorde hovmannen glad (39)?

9. Hurudana svårigheter mötte den nu troende hovmannen i sitt hemland?

 • Vad tänkte kanske hovmannen nu om sin "skada", som hade gjort honom oförmögen att leva ett normalt liv?

Sammanfattande frågor:

 • Leta reda på alla ställen i texten som verkar vara en slump, men ändå är den helige Andes verk.
 • Vilken betydelse hade denna händelse för världsmissionen?
 • Var i texten finns nådens evangelium?

Avslutning: De ortodoxa kristna i Etiopien räknar denne hovman som sin kyrkas grundare.

Läs hemma: Kapitel 9