Apg 9

Inledning: Det har nu förflutit två år sedan Jesu himmelsfärd. Det som speciellt förargar Saulus är att skaran av dem som tror på Jesus nu är nästan lika stor som fariséernas parti: 5000–6000 personer. Även en stor skara präster har anslutit sig till dem (6:7). Ingenting tycks kunna stoppa "villoläran" från att spridas. Saulus heliga vrede är så bitter och våldsam, att han nästan verkar vara psykopatisk.

Saulus hebreiska namn är egentligen "Saulos", vilket är kung Sauls namn. Men han har även ett romerskt namn, "Paulos", eftersom han även är romersk medborgare. Paulos betyder "liten".

Frågorna: 9:1–19
1. Vad är de goda och dåliga sidorna med ett sådant häftigt lynne som Saulus hade?

 • Från vilka undermedvetna motiv kunde Saulus vrede mot de kristna härstamma (1–2)?
 • Varför kunde Saulus inte ens lämna de i utlandet boende nya vägens vandrare i fred?

2. Lägg noga märke till allt som hände Saulus på vägen till Damaskus (3–9).

 • Varför sade Jesus inte: "Varför förföljer du mina lärjungar?", utan i stället: "Varför förföljer du mig?" (4)?
 • Vilka saker upplevde Saulus medresenärer på vägen till Damaskus (7–8)?

3. Vad tror ni att Saulus tänkte under de tre dagar som han varken såg, åt eller drack (8–9)? (Vad tänkte han om sig själv? Om Gud? Om Gamla testamentet?)

 • Vad bad Saulus (11b)?
 • Vid vilket ögonblick tror ni att Saulus förstod att Jesus var den samme som Gamla testamentets Jahve?

4. En hurudan bild ger oss Apostlagärningarna av Ananias (10–14)?

 • Varför trodde Ananias först att Saulus var en dubbelagent (13–14)?
 • Vem är den människa som du anser vara den siste att omvända sig?

5. Varför sände Gud Ananias till Saulus och inte änglar?

 • Varför visade Gud i förväg för Saulus att Ananias skulle komma (12)?

6. Vad tror ni att Saulus tänkte när han hörde profetian om sin framtid ur Ananias mun (15–16)?

 • Läs vers 16 och påminn dig om hur mycket Jesus fick lida för din skull. Om Jesus nu skulle säga dig orden i vers 16, vad skulle du svara honom?

7. Vad fick Saulus att tro att han hade fått all förföljelse av de kristna förlåtet (17–18)?

8. Vad lär oss Saulus omvändelse om, hur en människas kommer till tro, avgör sig och gör bättring, samt om dopet?

Sammanfattande frågor:

 • Hur ser vi den helige Andes verk i denna händelse?
 • Hur inverkade denna händelse på världsmissionen?
 • Var i texten blir Guds nåd i Kristus synlig?

Avslutning: Saulus var vid sin omvändelse lite under 30 år. Han blev apostel trots att han inte, likt de ursprungliga lärjungarna, sett Jesu uppståndelse. Jesus uppenbarade sig själv för honom och uppenbarade det evangelium som han skulle förkunna.

Saulus försökte börja förkunna genast, men de första stegen var svåra och hans förberedelsetid blev lång. Först tillbringade Saulus tre år i Damaskus och i det närbelägna Arabien. Därefter reste han till Jerusalem, där han diskuterade med Petrus och Jakob i två veckor. Fastän det redan hunnit förflyta tre år sedan Saulus hade blivit döpt, förhöll sig de kristna i Jerusalem ännu fördomsfullt mot honom och var rädda för honom. Då kom Barnabas, en troende man från Cypern, till Saulus hjälp och började stöda honom och presenterade honom för församlingen.

Det uppstod dock snabbt svårigheter med det judiska folket. Saulus, som omvänt sig från förföljarnas skara, blev snart uppsatt på de tidigare kollegernas mordlista. Bröderna ansåg det vara bäst att sända honom till hans hemtrakt i Kilikien. Efter det hörde de inte heller något av honom under tio år.

Vad Saulus egentligen gjorde under sina 14 första år som kristen har förblivit en evig gåta för eftervärlden. Han berättade tydligen inte om det för Lukas. Vi vet att Paulus fick märkliga uppenbarelser under dessa år, en gång var han till och med uppe i den tredje himlen. Från dessa år hade han också som minne sin "törntagg", Satans ängel som plågade honom under hela hans liv (Apg 9:19b–30, Gal 1:11–2:1, 2 Kor 12:1–10).

Läs hemma: Kapitel 10