Apg 11:1–18

Inledning: Mose lag innehåller listor på orena djur. Dit hör kräldjur och rovfåglar, men också svin (5 Mos 14 och 3 Mos 11). Dessutom hade judarna en lång rad av fädernas stadgar, som bl.a. angav hur maten skulle tillredas. Judarna kunde inte under alla århundraden i diasporan äta tillsammans med hedningarna, eftersom dessa inte följde deras förbudslagar. Detta hade beskyddat dem från att mista sin judiska identitet, men även isolerat dem från en verklig gemenskap med andra folk. Nu hade Petrus brutit årtusendets tabu, döpt en romersk familj och bott hos dem i flera dagar, vilket betydde att han även ätit deras mat. Var det då så konstigt att de andra ledarna i urkyrkan var förfärade...

Frågorna: 11:1–18
1. Föreställ er hur det kändes för Petrus att komma till Jerusalem. Hurudana tankar kan ha korsat hans huvud under resan (1–3)?

 • Varför var apostlarna och bröderna så storligen förfärade (1–3)?
 • Jesus hade befallt sina lärjungar att gå ut i hela världen. Hur hade apostlarna kanske tänkt att hedningarnas omvändelse skulle ske?

2. Vad, i den syn som Gud gett, hade kanske känts som mest motbjudande för Petrus (4–10)?

 • Föreställ dig att du skulle bli bjuden på t.ex. orm- eller råttstek när du är på besök hos någon. Varför var det ännu svårare för judarna att äta hedningarnas mat än för oss att äta dylika djur (6)?

3. På vilket sätt förhöll sig synen och händelserna som åtföljde den till varandra (11–14)?

4. Varför jämförde Petrus händelserna i Kornelius hus med pingsten (15)?

 • Tungotal nämns endast tre gånger i Apostlagärningarna. Varför var det så viktigt att pingstens språkunder upprepade sig just när de första hedningarna kom till tro?

5. På vilket sätt renade Gud Kornelius och hans husfolk (9, 14–18)?

 • På vilket sätt visar denna text att frälsningen helt och hållet är ett Guds verk (13–18)?

6. Vilka tre saker hör ihop när Kornelius familj kommer till tro (14, 15 och 10:48)?

 • Vad händer om något av dessa tre element faller bort vid en människas omvändelse?

7. Hur många frälsnings-/helgelseupplevelser berättas det enligt din mening om i kapitel 10 och 11?

 • När Petrus lånar Johannes Döparens ord om dopet i den helige Ande, vad visar, att han inte talar om en "andra upplevelse/välsignelse", utan om den första (15–17)?

8. Varför benämns den helige Ande som en gåva (17)?

 • När har du fått den helige Andes gåva?

9. Ifall ni har tid, diskutera då kring ämnet: Vilka av Gamla testamentets bud och förbud har satts ur kraft när Jesus kom och vilka hålls å andra sidan i kraft (jfr Luk 10:26–28, Hebr. 10:1)?

 • Varför tillämpas inte t.ex. dödsstraff i den kristna kyrkan, fastän GT befaller att äktenskapsbrott, våld mot föräldrar och homosexuella förbindelser straffas med döden genom stening?

Sammanfattande frågor:

 • Hur verkar den helige Ande i denna situation?
 • Vilken var den här händelsens betydelse för världsmissionen?
 • Var i texten finns nådens evangelium?

Avslutning: Ur Dale Bruner: Pyhän Hengen lahja: "Varken här eller på andra ställen i NT berättas det någonsin om att en enskild individ av egen ansträngning skulle börja tala i tungor. I Apostlagärningarna är tungotalet en företeelse som är kollektiv, bygger upp kyrkan och hör samman med en grupps omvändelse. Andens gåva var i Kornelius fall inte en tilläggsupplevelse, utan just en frälsningsupplevelse. Kornelius och hans husfolk döptes genast. Den helige Ande kan komma före dopet (åtminstone skedde här så), genast efter dopet (jfr 19:5–6) eller under dopet (2:38), men aldrig och inte någonstans i NT åtskilt från dopet. Den helige Andes gåva åtskild från dopet var en lika främmande tanke för kyrkan som ett dop utan den helige Andes gåva" (s. 60–61, fri översättning från den finska upplagan av boken).

Läs hemma: Galaterbrevet 1:11–2:14