Gullviva-06.05.21b-GoranSEn del av serien "Övrigt material".
(Hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com.)

1. Varför tvättade inte farisén Simon själv Jesu fötter, eller hade någon av tjänarna att göra det, trots att han hade bjudit in Jesus till sitt hem?

  • Vad tror ni att Simon hade i tankarna, då han bjöd hem Jesus?

2. Alla som var hos Simon kände igen kvinnan, eftersom hon var en av glädjeflickorna i staden (vers 37). Hurdant tror ni att den här kvinnans liv hade varit, när hon ännu var barn och ung? Vad kan ha fått henne att prostituera sig?

  • I hur hög grad tror ni att hon hade upplevt riktig kärlek?

3. En alabasterflaska fylld med väldoftande olja var mycket dyrbar. Vilka olika skäl kan kvinnan ha haft till att spara pengar och köpa en sådan flaska?

4. Varför ville den här glädjeflickan träffa Jesus, och till på köpet just den här dagen? Hon borde ju mycket väl ha vetat, att hon inte skulle få något varmt mottagande hos farisén.

  • Vad fick kvinnan att hoppas att Jesus inte skulle avvisa hennes försök att möta honom?

5. Varför ville kvinnan röra vid Jesus?

  • Vad händer om en människa eller ett djur som vi avskyr rör vid oss?
  • Vad hände när kvinnan rörde vid Jesus?

6. Vad fick kvinnan att gråta så mycket, att Jesu fötter blev blöta?

  • Kvinnan sade ingenting under hela episoden, men vad talade hennes beteende om?

7. I verserna 41–42 berättar Jesus en liknelse om en man som lånade ut pengar. Där jämför han synd med en penningskuld. 500 denarer motsvarar lönen för ett och ett halvt års arbete, 50 denarer lönen för drygt en och en halv månads arbete. Vad ville Frälsaren lära farisén Simon genom den här liknelsen?

  • Vilka var de synder i Simons liv som Jesus genom liknelsen ville visa på?

8. Vad kom först i kvinnans liv: hennes tro på Jesus, eller hennes kärlek till honom? Motivera ditt svar utifrån texten!

  • Om du någon gång känt att du älskat Jesus av hela ditt hjärta – i vilka sammanhang har det varit?

9. Vad hände med den syndaskuld som kvinnan hade till Gud?

  • Vad hände med den skuld som Simon hade till Gud?

10. Jesus vet om alla dina synder, och ändå säger han detsamma till dig som han sade till kvinnan i vers 48 och i vers 50. Vilket är ditt svar till honom?