Gullviva-06.05.21b-GoranSEn del av serien "Övrigt material".
(Hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com.)

1. Föreställ dig skatteindrivaren Matteus vardag. Vad kan den ha innehållit som var bra, och vad kan den ha innehållit som var dåligt?

 • Hur tror ni att Matteus gudsförhållande såg ut, när han arbetade som publikan?
 • Vad antog Matteus kanske att Jesus skulle säga, när han steg in i hans kontor?

2. Varför frågade inte Jesus av Matteus: ”Skulle du vilja bli min lärjunge?”

 • Hur tror ni att Matteus kände sig, när den berömde läraren och undergöraren bad honom ansluta sig till hans skara?
 • Varför ville Jesus också få en publikan med i sin lärjungaskara, även om han visste att han skulle bli kritiserad för det?
 • Varför vill Jesus att också du ska vara hans lärjunge?

3. Vad tänkte Matteus arbetskamrater, när han slutade sitt arbete utan att ens städa sitt arbetsbord?

 • Hur hade Matteus mod att avstå från en god arbetsplats och en regelbunden inkomst?
 • Vad fick Matteus i stället för det som han förlorade, då han begav sig av i sällskap med Jesus?
 • Jesus säger nu åt dig, kanske för första, kanske för hundrade gången: ”Följ mig!” Vad svarar du honom?

4. Hur förändrades livet för Matteus fru och barn, när Matteus hade kommit till tro?

 • Varför ville Matteus ordna en middagsbjudning för Jesus, och också bjuda med sina före detta kolleger (vers 10)?

5. Vilka grupper i vårt samhälle idag vill anständiga människor inte ha något att göra med?

 • Varför ville Jesus umgås med alla slags människor?

6. Vad menade Jesus med verserna 12–13?

 • Till vilken av dessa två grupper tycker du att du hör: till de sjuka eller till de friska, till de rättfärdiga eller till syndarna? (Du behöver inte svara högt.)
 • Fundera utgående från denna text på varför det finns sjukdom och synd i ditt liv.
 • Varför är det ibland lättare att offra någonting för Gud, än att visa barmhärtighet mot sina medmänniskor (vers 13)?

7. Varför måste Jesus, ”läkaren”, slås med sjukdom? Varför måste han, den enda rättfärdiga, räknas till syndarna? (Jämför Jes 53:10–12)

Glädjebudskap: Jesus var själv det fullkomliga offret – därför vill Gud inte längre ha några andra offer av oss än att vi använder vårt liv till att tjäna våra medmänniskor.