Liljor-04.07.24b-GoranSDenna serie består av 25 delar och tar dig stegvis genom Johannesevangeliet. Materialet är hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com.

OBS! I den fjärde kolumnen finns det tecken som visar hur svår texten är. De lättaste texterna har en asterisk (*), lite svårare texter har två (**) och de svåraste har tre asterisker (***).

1. Ordet är Gud 1:1–18 ***
2. Vi har funnit Messias! 1:43–51 **
3. Vatten blir vin 2:1–11 **
4. Jesus med piskan i handen 2:13–22 ***
5. Farisén och kopparormen 3:1–16 **
6. Levande vatten 4:4–19 *
7. Under, tecken och tro 4:46–54 **
8. Övergiven av alla 5:1–18 *
9. Livets bröd 6:1–15 **
10. En fördold Messias 7:40–52 ***
11. Jesus som domare 8:1–11 *
12. Världens ljus 9:1–7, 18–23, 35–41 **
13. Den gode Herden 10:1–16 ***
14. Uppståndelsen och livet 11:1–5, 25–26, 32–46 **
15. Vetekornets död 12:23–33 ***
16. En herre som gör slavens jobb 13:1–17 **
17. Vägen, sanningen och livet 14:1–11 ***
18. Den sanna vinstocken 15:1–11 ***
19. Bekymmer och glädje 16:20–24, 32–33 ***
20. Jesus ber för de sina 17:13–21 ***
21. Jesus anhålls 18:1–14 **
22. Det är fullbordat! 19:25–30 **
23. Vid den tomma graven 20:11–18 **
24. Om jag inte får se, kan jag inte tro! 20:19–29 **
25. Älskar du mig? 21:15–19 **