Alpblommor-06.07.20b-GoranSDenna serie består av 24 delar och tar dig stegvis genom Markusevangeliet. Materialet är hämtat och översatt från www.gladtidings-bs.com.

Allmänt. Olika grupper fortskrider med olika hastighet. Om det finns stor samtalsiver i gruppen är frågorna i materialet för många. Då bör man hoppa över en del av frågorna. Gruppledaren måste alltså allt emellanåt se på klockan och bromsa eller öka farten i gruppen, allt enligt behov. Men kom ändå ihåg att inte lämna bort alla frågor i slutet, för då kommer ni aldrig till korsets fot. Gruppen misslyckas då och det finns risk för att Jesus lämnas utanför. Hoppa över frågor här och där i lämpliga doser. Fundera i förväg ut vilka frågor du hoppar över, om tiden blir för knapp. Frågorna inom parentes är tänkta som hjälpfrågor, ifall ingen svarar på den huvudfrågan.

OBS! I den fjärde kolumnen finns det tecken som visar hur svår texten är. De lättaste texterna har en asterisk (*), lite svårare texter har två (**) och de svåraste har tre asterisker (***).

1. Här börjar glädjebudet 1:1–11 ***
2. En sund själ i en sund kropp 2:1–12 *
3. En fälla gillras för Jesus 3:1–6 **
4. När det stormar 4:35–41 **
5. Ett hopplöst fall 5:1–20 **
6. När det värsta händer 5:21–24, 35–43 **
7. En kvinna som förlorat sin kvinnlighet  5:25–34 *
8. Ett huvud på fat 6:16–29 **
9. 25 000 bröd och 10 000 fiskar 6:30–44 **
10.  Effata – öppna dig! 7:31–37 **
11. En blind utan egen vilja 8:22–26 **
12. Att rädda eller förlora sitt liv 8:34–38 ***
13. Troende bara till hälften 9:14–29 *
14. Förförarens öde 9:42–50 ***
15. Jesus och barnen 10:13–16 **
16. En skatt på jorden 10:17–27 *
17. Kampen om ministerportföljerna 10:32–45 **
18. En blind tiggares trosbekännelse 10:46–52 *
19. Fikonträdet som förbannades 11:12–14, 20–25  ***
20. Kroppens uppståndelse – ett skämt? 12:18–27 ***
21. Jesu återkomst 13:14–32 ***
22. Kärleken upphör aldrig 14:1–9 **
23. Rättegången mot Jesus – en fars 15:1–15 **
24. Den otroliga uppståndelsen 16:1–11 **