Sommarsamling, Nagu

Lördag 13.08.2022 18:00

Sommarsamling i Mattnäs bönehus, Eeva och Kjell Granström m.fl. Välkommen med att sjunga ur Sionsharpan!