Sommarsamling, Nagu

Lördag 03.09.2022 18:00

Sommarsamling i Mattnäs bönehus, Kjell Granström m.fl. Välkommen med att sjunga ur Sionsharpan!