Bönehusets dag, Kortjärvi

Söndag 04.09.2022 14:00

Bönehusets dag i Kortjärvi bönehus. Medverkande: Albert Häggblom (predikan), Lina Forsblom med vänner (sångprogram)