Gudstjänst, Åbo

Söndag 25.09.2022 15:00
Ordets gudstjänst i Åbo i Lutherin kirkko, Trädgårdsgatan 8a, kl. 15:00. Liturg och predikant Simon Jern, kantor Eeva Granström. Välkommen med både på gudstjänst och på kyrkkaffe efteråt! Kontaktperson: Simon Jern: simon.jern@slef.fi, +358 45 1203950.