Anmälan om villighet att hjälpa till som hjälpledare eller resursperson sommaren 2022

Personuppgifter
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.

Ogiltig inmatning

Berätta kort om dig själv, dina intressen, dina eventuella erfarenheter av uppgiften och ditt engagemang i kristna sammanhang.

Kryssa i de läger du i första hand önskar hjälpa till vid. Notera att du också kan kryssa i att vi får fråga dig för vilka läger som helst.
Ogiltig inmatning

Eventuell övrig information
Inmatning saknas eller är ogiltig.

SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.