Anmälan, Höstläger för ungdomar, Klippan 7–9.10.2022

Lägerdeltagarens personuppgifter
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.

Vårdnadshavarens personuppgifter (fyll i alla fält ifall deltagaren är under 18 år) / Personuppgifter för kontaktperson vid eventuell olycka (fyll i namn och telefonnummer ifall deltagaren fyllt 18 år)
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Ett bekräftelsemeddelande skickas till denna e-postadress.

Gruppindelning och övernattning

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Under en del programpunkter delar vi in deltagarna i mindre grupper. Fyll i namnen på de personer som du önskar dela grupp med.

Specialbehov
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Meddela ifall du har specialbehov på grund av t.ex. specialdiet, allergier, medicinering, skador, handikapp eller diagnoser. Ifall du har en assistent som kommer med på lägret önskar vi att du fyller i assistentens namn och kontaktuppgifter.

Godkännande
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

Övrig information
Inmatning saknas eller är ogiltig.

Handbehandling och ansiktsmask. 5€ betalas på plats med kontanter eller via MobilePay.

Inmatning saknas eller är ogiltig.

SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.