Ordforandeklubba-0SLEF:s dataskyddsdeklaration informerar om de åtgärder som SLEF vidtar i syfte att förverkliga EU:s dataskyddsförordning för behandling av personuppgifter.

Personuppgifter registreras för att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation, att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter samt att möjliggöra fakturering och skötsel av kundrelationer för föreningens förlag.

Föreningen upprätthåller en förteckning över medlemmar och deras hemort enligt 11 § i föreningslagen. För andra än medlemmar upprätthåller SLEF personuppgifter som är nödvändiga för kommunikation med dessa personer.

• Här finns SLEF:s dataskyddsdeklaration i pdf-format ›