Evangelicum-09.04.12-paskmusik-TomDahlfelt

Evangeliska Ungas ungdomskör grundades år 1971 av kantor Fride Häggblom, och samma år blev filosofie studerande Göran Stenlund körens andra dirigent.

Ända sedan starten har kören genom sin musik velat bära fram det glada budskapet om Jesus Kristus, världens Frälsare. Alla från högstadieåldern uppåt har varit välkomna med i kören.

År 1992 efterträddes Fride Häggblom som körens dirigent av musikstuderande Niklas Lindvik, och påsken 2009 efterträddes Göran Stenlund av musikstuderande Mattias Björkholm som var med och ledde kören fram till sommaren 2017. Henrica Lillsjö tillträdde 1.9.2018 i uppgiften på arvodesbasis som meddirigent och pianist för Ungdomskören Evangelicum.

I samband med körens 25-årsjubileum år 1996 bytte kören namn från Evangeliska Ungas ungdomskör till Ungdomskören Evangelicum.

Kören har strävat till att varje år ha åtminstone ett stort projekt på gång. Ett led i detta har varit körens många resor. Förutom att kören besökt ett stort antal församlingar runtom i Borgå stift, har kören även gjort turnéer till Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Estland (första gången när landet ännu hörde till Sovjetunionen), Ryssland och Kenya.

Under årens lopp har kören gett ut 14 skivor:

   • Sjung evangelium (1973)
   • Sången om Jesus (1975)
   • Jesus är vägen (1979)
   • Älskad (1981)
   • En sårmärkt hand (1984)
   • Änglahälsning (1987)
   • Se denne man (1990)
   • I Hans fotspår (1994)
   • Det kors som blev rest (1996)
   • Betlehems ängar (1998)
   • Han är ljuset (2001)
   • Levande stenar (2004)
   • Alfa och Omega (2008)
   • Kraften i korset (2015) - finns också på bl.a. på Spotify och iTunes Store
   • Himlen kom till oss (2015) - finns också på bl.a. på Spotify och iTunes Store

7-dygn-11.04.24-MirjamS

Påskdagen 2011 framfördes för första gången i Finland den norska påskpassionen 7 dygn i Jerusalem, som beskriver påskens händelser från Jesu intåg i Jerusalem till uppståndelsen. Vid de två framförandena i Vasa medverkade Ungdomskören Evangelicum, en projektkör, nio solister och ett kompband, totalt omkring 150 medverkande. Också påskdagen 2012 gavs två framföranden av påskpassionen. År 2013 framfördes 7 dygn i Jerusalem på palmsöndagsaftonen. Yle TV var på plats och bandade framförandet, som sedan sändes i Yle Fem på påskdagen 2013.
I maj medverkade Ungdomskören Evangelicum vid tv-inspelningar på Yle i Vasa. Evangelicum med kompgrupp, solister och vittnesbördshållare stod för innehållet i två av sammanlagt fyra tv-program med namnet "Sjung av glädje" som sändes under några söndagseftermiddagar i Yle Fem under hösten.
År 2016 utkom CD-skivan Änglahälsning & Betlehems ängar med sånger från Evangeliska Ungas Ungdomskörs LP Änglahälsning respektive Ungdomskören Evangelicums CD Betlehems ängar.
Antalet sångare har minskat och var under år 2019 omkring 20 stycken.