Kenyabarn-vid-vattentank-2016.10.13-IJern

SLEF:s verksamhet bygger på frivilliga gåvor. Alla gåvor, små eller stora, behövs.
Kom också ihåg SLEF och dess verksamhet i förbön!

Bankkonto och MobilePay-nummer finns här!

Nummer för insamlingstillstånden i Finland:
Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2020/6234 för tiden 1.1–31.12.2021


En gåva via SLEF:
– stöder kristet arbete i Finland, Estland, Etiopien, Främre Asien och Kenya
– uppmuntrar och hjälper mänskor i fattiga förhållanden
– ger barn och unga i Finland en meningsfull fritid
– ger studieplatser och utbildning åt unga i Kenya

Välj mellan olika typer av gåvor:

   • Hedra någons minne ›
   • Inbetalningar ›
   • Månadsgåvan ›
   • Någon eller något att fira ›
   • Officiella kollekter ›
   • Samla frimärken ›
   • Sparbössor ›
   • Stödringar ›
   • Testamente ›
   • Årliga insamlingar ›