Adventstiden, julen, fastan och sommaren är tider då man antingen frossar eller försöker avstå från något. Under sådana tider är det särskilt angeläget att dela med sig till andra. Får man mycket, kan man ju gärna ge något vidare – och lever man återhållsamt, blir det kanske något över för andra i stället!

SLEF:s hjälpverksamhet stöder kristna bröder och systrar i andra länder genom tre årliga insamlingar. Se årets aktuella insamlingar här!