Kortjarvi-13.08.10b-GoranSGåvor till SLEF är alltid välkomna!

Välj betalningsändamål, till exempel:
• Yttremissionen = YM
• Hemlandsarbetet = HA
• Ungdomsarbetet = UA
• Estlandsarbetet = EST
• Arbetet i Främre Asien = TU
• Arbetet i Etiopien = ET

Med dessa angivelser går inbetalningen till rätt ändamål!

GÖR SÅ HÄR:
Alla typer av gåvor eller inbetalningar riktas till
:

Mottagare: SLEF
Konto: FI45 4055 1120 0020 96,  BIC: HELSFIHH
Ange i meddelanderutan:
betalningsändamålet i förkortad form (YM, HA, UA, EST, TU, ET)
din församling (för statistiska uppgifter)

(I Sverige: Plusgiro 273598-3 eller
IBAN: SE 8395 0000 9960 2602 7359 83,  BIC: NDEASESS)

Bankkontonummer och MobilePay-konton finns här!

GÅVOR VID SÄRSKILDA LIVSHÄNDELSER:
   • Hedra någons minne ›
   • Någon eller något att fira ›
   • Testamente ›