Kollekthav-1År 2021 uppbärs följande stiftskollekter i Borgå stift till förmån för SLEF:s arbete i utlandet eller hemlandet:

• 28 mars 2021 Palmsöndagen
För utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien.

• 24 oktober 2021 Reformationsdagen
För bibelöversättningsarbete i Kenya.

• På en valbar helgdag, enligt församlingens eget val, insamlas därtill en officiell kollekt för SLEF:s arbete bland barn och unga i Finland.

• Andra helgen i oktober ägnas traditionellt åt församlingens missionsarbete, till det ändamål och genom de missionsorganisationer inom kyrkan som församlingen själv beslutar.

* * * * * * * * * * * * * * *

INFORMATION OM STIFTSKOLLEKTERNA TILL SLEF:S MISSION

Gåvor kan ges via församlingens egna kanaler, men också via MobilePay 74707, eller SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96.

  1. Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7) 

  2. Ändamål: Stiftskollekten går till Utbildning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien / SLEF:s bibelöversättningsarbete i Kenya genom Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF). 

  3. Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
    Landskapet Åland: ÅLR 2020/6234 för tiden 1.1–31.12.2021

För de inbetalningar av stiftskollekterna som församlingen gör till SLEF används de referensnummer som SLEF tidigare meddelat församlingen för den aktuella officiella kollekt. Församlingen kan även använda de MobilePay-nummer som distribuerats till församlingarna från SLEF.

 

Eventuella frågor utreds genom att kontakta ekonomichef Solveig Nylund, tfn 09-6811 5621.