Arsfesten-12.06.29-Peders-GoranS

Svenska Lutherska Evangeliföreningens arbete i hemlandet omfattar bl.a. barn- och ungdomsarbete, familjearbete, musikverksamhet, predikoverksamhet och förlagsverksamhet. En viktig del av arbetet sker i föreningens bönehus och andra samlingslokaler runtom i Svenskfinland. Vid samlingarna använder vi föreningens egen sångbok Sionsharpan vid sidan av psalmboken. Förlaget SLEF-Media sköter föreningens bokförsäljning och ger bland annat ut tidskrifterna Sändebudet och Barnavännen samt jultidningarna Vinterblommor och Kring krubban.

Till ungdomsverksamheten hör bl.a Ungdomskören Evangelicum, vildmarksgruppen Team Polstjärnan, lägerverksamhet och samlingar för unga vuxna. Sommartid ordnas många läger och samlingar på föreningens lägerområden Klippan i Nykarleby och Fridskär i Närpes, på Vårdö bönehus och ibland också på andra platser. I nära anslutning till föreningen verkar Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland med campus i Vasa och Hangö.