Arsfesten-09.06.27-Kron-GoranS

Lutherska Evangeliföreningens årsfest, från år 1922 Svenska Lutherska Evangeliföreningens årsfest, firades fram till år 1944 alltid i Helsingfors på Fredriksgatan 42, där föreningen hade ett bönehus, som år 1931 ombyggdes till Lutherkyrkan. År 1945 firades den första årsfesten utanför Helsingfors.

År 1945 firades årsfesten i Vasa, 1947 i Närpes, 1949 i Pargas, 1951 i Vasa, 1953 i Lovisa, 1955 i Oravais, 1957 i Västanfjärd, 1959 i Terjärv, 1961 i Korpo, 1962 i Vörå, 1964 i Kristinestad, 1965 i Jomala, 1966 i Hangö, 1967 i Vasa, 1968 i Pargas, 1969 i Kronoby. Däremellan firades årsfesten i Helsingfors. År 1970 firades den, som det såg ut, sista årsfesten i Lutherkyrkan.

Missionsfesten, det så kallade Jeppolägret, firades i Jeppo från dess start år 1956 fram till år 1975. År 1976 firades missionsfesten i Terjärv, för första gången utanför Jeppo. År 1969 hölls ingen missionsfest på grund av en musparatyfusepidemi.

SLEF:s årsfest och missionsfest har sedan år 1971 hållits på orter och tider enligt följande förteckning:

Årtal 

Årsfest-
ort
 
Årsfest-
tidpunkt
 
Missions-
festort
 
Missions-
festtidpunkt
2020 [Digital årsfest] 22–28.6.2020 [Flera olika] 5–9.8.2020
2019 Kristinestad 27–30.6.2019 Purmo 2–4.8.2019
2018 Terjärv 28.6–1.7.2018 Övermark 3–5.8.2018
2017 Vörå 29.6–2.7.2017 Jomala 4–6.8.2017
2016 Helsingfors 30.6–3.7.2016 Jeppo 5–7.8.2016
2015 Esse 25–28.6.2015 Korsholm 7–9.8.2015
2014     Närpes 26–29.6.2014      
Oravais 8–10.8.2014
2013 Malax 27–30.6.2013 Terjärv 9–11.8.2013
2012 Pedersöre 28.6–1.7.2012 Liljendal 3–5.8.2012
2011 Övermark 30.6–3.7.2011 Purmo 5–7.8.2011
2010 Munsala 1–4.7.2010 Jomala 6–8.8.2010
2009 Kronoby 25–28.6.2009 Jeppo 7–9.8.2009
2008 Kristinestad 26–29.6.2008 Terjärv 8–10.8.2008
2007 Vörå 28.6–1.7.2007 Nagu 3–5.8.2007
2006 Korsnäs 29.6–2.7.2006 Jeppo 4–6.8.2006
2005 Terjärv 30.6–3.7.2005 Övermark    5–7.8.2005
2004 Närpes 1–4.7.2004 Purmo 6–8.8.2004
2003 Gamlakarleby  
26–29.6.2003 Borgå 1–3.8.2003
2002 Korsholm 27–30.6.2002 Jeppo 2–4.8.2002
2001 Jakobstad 28.6–1.7.2001 Lappfjärd 9–12.8.2001
2000 Jomala 29.6–2.7.2000 Vörå 3–6.8.2000
1999 Malax 1–4.7.1999 Jeppo 5–8.8.1999
1998 Esse 25–28.6.1998 Korsnäs 30.7–2.8.1998
1997 Kristinestad 26–29.6.1997 Jeppo 7–10.8.1997
1996 Hangö 27–30.6.1996 Övermark 1–4.8.1996
1995 Munsala 29.6–2.7.1995 Jeppo 3–6.8.1995
1994 Vörå 30.6–3.7.1994 Purmo 4–7.8.1994
1993 Närpes 1–4.7.1993 Jeppo 5–8.8.1993
1992 Terjärv 25–28.6.1992 Lappfjärd 7–9.8.1992
1991 Pargas 27–30.6.1991 Jeppo 8–11.8.1991
1990 Pedersöre 28.6–1.7.1990 Övermark 9–12.8.1990
1989 Malax 29.6–2.7.1989 Jeppo 3–6.8.1989
1988 Kronoby 30.6–3.7.1988 Närpes 11–14.8.1988
1987 Helsingfors 25–28.6.1987 Jeppo 6–9.8.1987
1986 Övermark 3–6.7.1986 Purmo 7–10.8.1986
1985 Korsholm 4–7.7.1985 Jeppo 8–11.8.1985
1984 Lappfjärd 28.6–1.7.1984 Vasa 9–12.8.1984
1983 Munsala 30.6–3.7.1983 Jeppo 4–7.8.1983
1982 Helsingfors 1–4.7.1982 Närpes 5–8.8.1982
1981 Korsnäs 2–5.7.1981 Jeppo 6–9.8.1981
1980 Vörå 26–29.6.1980 Jeppo 7–10.8.1980
1979 Jomala 28.6–1.7.1979 Jeppo 2–5.8.1979
1978 Terjärv 29.6–2.7.1978 Jeppo 3–6.8.1978
1977 Malax 30.6–3.7.1977 Terjärv 4–7.8.1977
1976 Ekenäs 17–20.6.1976 Terjärv 5–8.8.1976
1975 Lappfjärd 26–29.6.1975 Jeppo 6–10.8.1975
1974 Gamlakarleby 27–30.6.1974 Jeppo 7–11.8.1974
1973 Åbo 28.6–1.7.1973 Jeppo 8–12.8.1973
1972 Pedersöre 29.6–2.7.1972 Jeppo 9–13.8.1972
1971 Närpes 1–4.7.1971 Jeppo 4–8.8.1971