Alpblommor-06.07.20c-GoranSSLEF:s verksamhetsområde i Finland är geografiskt uppdelat i sex olika distrikt.

• Österbottens norra distrikt ›
• Vasa distrikt ›
• Österbottens södra distrikt ›
• Nylands distrikt ›
• Åbolands distrikt ›
• Ålands distrikt ›

På många orter är verksamheten organiserad i avdelningar. I början av året hålls avdelningens årsmöte, där man bland annat utser medlemmarna i avdelningens styrelse under året. Avdelningens styrelse planerar och ansvarar för verksamheten i avdelningen.

Reglemente för SLEF:s lokalavdelningar från år 2021 hittas här!

(Reglemente för SLEF:s lokalavdelningar antaget 17.1.2015 hittas här!)

På vissa orter finns det ingen formell avdelning, utan en eller flera lokala grupper med anknytning till SLEF. I sådana fall finns det på orten en kontaktperson, som kan ge närmare information om vilken verksamhet SLEF anordnar på orten ifråga.