Av tekniska orsaker är den evangeliska verksamheten på Åland formellt organiserad i en separat, registrerad förening, Evangeliföreningens Ålandskrets rf.