Ibland anordnas på Föglö samlingar med anknytning till SLEF.