I Luthergården i Mariehamn anordnas regelbundet samlingar med anknytning till SLEF.