I Vårdö bönehus anordnas ibland samlingar med anknytning till SLEF.