Verksamhet i Borgå med anknytning till SLEF: Missionsvänner samlas till missions- och bibelkvällar varannan onsdag, mera information på lokalförsamlingens webbsida: https://www.domkyrkan.fi/mission-och-utvecklingsarbete