Verksamhet i Hangö med anknytning till SLEF: Sporadisk verksamhet på Evangeliska folkhögskolan, läs mera på https://www.folkiacenter.fi/