Verksamhet i SLEF:s lokalavdelning i Helsingfors: Högmässor i Heliga Hjärtats kapell ordnas i regel varannan vecka förutom sommaruppehåll, söndagsskola för barnen under predikan. Du hittar de aktuella gudstjänsterna i SLEF-kalendern.